Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні

Автор(и)

  • В.Г. ПИЛИПЧУК керівник Секції правового забезпечення НАПрН України, Україна
  • І.М. ДОРОНІН завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).270719

Ключові слова:

право, суспільні відносини, національна безпека, оборона, право національної безпеки, військове право, освіта, наука

Анотація

У статті висвітлено теоретичні та прикладні аспекти розроблення, впровадження і розвитку права національної безпеки та військового права в Україні. Проведено аналіз суспільних відносин у сфері національної безпеки і оборони, розглянуто предмет та систему права національної безпеки в США та інших країнах англосаксонської системи права, а також теоретичні засади виокремлення нових галузей права. Висвітлено актуальні проблеми, пов’язані з визначенням Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та визначено можливі шляхи їх вирішення. Розроблено пропозиції щодо паспорту  наукової спеціалізації  25.256.01 – “право національної безпеки; військове право”.

Біографії авторів

В.Г. ПИЛИПЧУК, керівник Секції правового забезпечення НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

І.М. ДОРОНІН , завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Пилипчук В.Г. Сектор безпеки в контексті створення й захисту суверенної Української держави : історичні та політико-правові аспекти / Стратегічна панорама. – К. : НІСД. – № 1. – 2015. – С. 88-93.

Богуцький П.П. Правовий режим воєнної (військової) безпеки : комплексні ознаки міжгалузевого інституту права // Юридичний вісник. – 2014. – № 4. – С. 100-107.

Пилипчук В.Г. Досвід реформування і розвитку сектору безпеки України (кінець XX – початок ХХІ століття) / Стратегічні пріоритети. – К. : НІСД. – 2013. – № 3(28). – С. 115-121.

Пилипчук В.Г. Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної безпеки / Стратегічна панорама. – К. : НІСД. – 2009. – № 2. – С. 36-40; // Вісник HAH України. – 2009. – № 5. – С. 30-35.

Пилипчук В.Г. Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України : монографія / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк. – Х.: Право. – 2009. – 196 с.

Пилипчук В.Г. Теоретико-правові проблеми подолання глобальних викликів і загроз національній безпеці / В.Г. Пилипчук // Вісник Академії правових наук України. – Харків : АПрН України. – 2008. – № 1 (52). – С. 22-30.

Shulman Mark. The Progressive Era Origins of the National Security Act/ Mark R. Shulman / Dickinson Law Review. – 2000. – Vol. 104:2. – P. 289-330. P 291.

Hogan Michael J. A Cross of Iron: Harry S. Truman and Origins of the National Security State, 1945-1954. Cambridge, University Press. 2000 – 540 p. P. 5.

Baker James E. Process, Practice and Principle: Teaching National Security Law and the Knowledge that Matters Most/ James E. Baker / The Georgetown Journal of Legal Ethics. 2014. – Vol. 27. – P. 163-189.

Moore John Norton. National Security Law. Syllabus and Assighments. Spring 2017. http://faculty.virginia.edu/jnmoore/pdf/Moore-National-Sec-Law-Vol-01S.pdf Moore John Norton National Security Law & Police. Third Edition/ John Norton Moore, Guy B. Roberts, Robert F. Turner, etc. – Durham, Carolina Academic Press, 2015 – 1608 p.

Shanor Charles. National Security and Military Law in a Nutshell / Charles A. Shanor, Lynn Hogue//StPaul, 2003 – 506 p.

Загальна теорія держави і права / [М.В. Цвік, Петришин О.В. та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 584 с. – С. 250-251.

Мінка Т.П. Правовий режим як критерій поділу права на галузі / Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 18-22.

Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991 – 2014 р.) / [П.П. Богуцький, Є.Л. Стрельцов, Е.А. Плешко, Т.Р. Короткий]. – Одеса, Фенікс, 2015. – 232 с.

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 : Наказ МОН України від 6.11.2015 р. № 1151. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-18/4636/nmo-1151.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті