Корпоративна культура кібербезпеки суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності

Автор(и)

  • О.Д. ДОВГАНЬ НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • А.В. ТАРАСЮК Служба безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).270716

Ключові слова:

корпоративна кібербезпека, корпоративна культура кібербезпеки, суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності

Анотація

У статті запропоновано авторське бачення поняття корпоративної культури кібербезпеки суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності, її складових, принципів та методів формування. Основна увага приділяється питанням забезпечення кібербезпеки у контексті захисту авторських і суміжних прав, честі, гідності, ділової репутації фізичних і юридичних осіб.

Біографії авторів

О.Д. ДОВГАНЬ , НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

А.В. ТАРАСЮК, Служба безпеки України

кандидат юридичних наук

Посилання

Тарасюк А.В. Відкриті дані та інші дані у публічному доступі : правові аспекти // Інформація і право. – № 2(21)/2017. – С. 59-65.

Брижко В.М. Інформаційний продукт як об’єкт права власності // Інформація і право. –№ 4(23)/2017. – С. 5-15.

Центр компетенції адресного простору українського сегменту мережі Інтернет. – Режим доступу : //http://web-fix.org

Рубля О. Питання належного відповідача у справах про захист честі, гідності та ділової репутації. – Режим доступу : http//jurliga.ligazakon.ua/news/2017/3/29/158027.htm

Власюк О. Структура професійної культури сучасного фахівця // Наукові записки. – (Серія : “Психологія”). – 2008. – № 11. – С. 29.

Фіщук Н.Ю., Ломачинська І.В. Корпоративна культура організації: сутність, види, принципи та вплив на розвиток організації : зб. наукових праць ВНАУ. – (Серія : “Економічні науки”) . – 2012. – Т. 4. – № 1(56). – С. 81-85.

Зоріна М.О. До проблеми визначення актуальності й особливостей формування культури безпеки життєдіяльності // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2010. – № 8. – С. 149-153.

Бєляков К.І. Інформаційна культура в Україні : правовий вимір : монографія / К.І. Бєляков, С.Г. Онопрієнко , І.М. Шопіна : за заг. ред. К.І. Бєлякова. – К. : КВІЦ, 2018. – 169 с.

Новицька Н. Б. Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07. – (Національна академія держ. податкової служби України). – Ірпінь, 2007. – С. 38.

Довгань О.Д. Щодо деяких правових аспектів культури кібербезпеки : зб. тез наукових доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”]. – К., 2018. – С. 60-62.

Мельник С.В. Формування культури кібербезпеки : особистісний, корпоративний, державний та глобальний вимір. : зб. тез наукових доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”]. – К., 2018. – С. 115-118.

Report The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) Cyber Security Culture in organisations. – Режим доступу : https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-culture-in-organisations

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті