Веб-сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування: механізми доступу до публічної інформації

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).270655

Ключові слова:

публічна інформація, контент, веб-портал, Інтернет, орган державної влади, орган місцевого самоврядування

Анотація

В статті досліджуються питання функціонування веб-сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Аналізується чинне законодавство, положеннями якого регулюється питання щодо вимог до їхнього змісту та наповнення інформацією; напрацьовуються пропозиції щодо механізмів покращення функціонування веб-сайтів.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук

Посилання

Конституція України : України Закон від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ print1510215496295 548. – Дата звернення 11.06.2018.

Про веб-ресурси Верховної Ради України : Розпорядження Голови ВРУ від 19.05.15 р. № 699. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/699/15-рг. – Дата звернення 11.06.2018.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VІ. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. – Дата звернення 11.06.2018.

Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Апараті Верховної Ради України : Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.11 р. № 393. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/393/11-рг. – Дата звернення 11.06.2018.

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат : Розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України від 31.05.11 р. № 2941. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v2941451-11. – Дата звернення 11.06.2018.

Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади : Указ Президента України від 01.08.02 р. № 683/2002. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/683/2002. – Дата звернення 12.06.2018.

Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні : Указ Президента України від 31.07.00 р. № 928/2000. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928/2000. – Дата звернення 13.06.2018.

Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.02 р. № 1302. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1302-2002-п. – Дата звернення 13.06.2018.

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.02 р. № 3. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/3-2002-п. – Дата звернення 13.06.2018.).

Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади : Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.02 р. № 327/225. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z1022-02. – Дата звернення 13.06.2018.).

Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади : Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.02 р. № 327/225. – (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL : http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/z1021-02. – Дата звернення 13.06.2018.).

Держкомтелерадіо провів моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhkomteleradio-proviv-monitoring-veb-sajtiv-organiv-vikonavc hoyi-vladi. – Дата звернення 13.06.2018

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті