Глобальна культура кібербезпеки в системі запобігання кіберзлочинності в Україні

Автор(и)

  • О.Д. ДОВГАНЬ старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • А.В. ТАРАСЮК Служба безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.3(26).270641

Ключові слова:

кібербезпека, кіберзлочинність, протидія кіберзлочинності, система запобігання кіберзлочинності, глобальна культура кібербезпеки

Анотація

В статті досліджується питання дефініції поняття “глобальна культура кібербезпеки”, розглядаються принципи та підходи формування глобальної культури кібербезпеки на національному рівні. Основна увага приділяється складовим феномена культури кібербезпеки, її ролі та місцю в системі запобігання кіберзлочинності.

Біографії авторів

О.Д. ДОВГАНЬ , старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук

А.В. ТАРАСЮК, Служба безпеки України

кандидат юридичних наук

Посилання

Довгань О.Д. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту : монографія / О.Д. Довгань, І.М. Доронін. – (НДІ інформатики і права НАПрН України – К. : Видавничий дім “АртЕк”. – 2017. – 107с.

CERT-UA. – Режим доступу : https://cert.gov.ua

Марущак А.І. Інформаційно-правові аспекти протидії кіберзлочинності // Інформація і право. – 2018. – № 1(24). – С. 127-132.

Гавловський В.Д. Кримінологічний аналіз злочинів, учинених з використанням соціальних мереж // Інформація і право. – 2017. – № 3(22). – С. 101-107.

Кіберполіція Києва. – Режим доступу : https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/ kyivska_politsiia/kiberpolitsiia_kyieva.html

Серьогін В.С., Леонов Б.Д. Окремі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірним дистанційним доступом до комп’ютерної інформації // Інформація і право. – 2017. – № 2(21). – С. 108-115.

Кравцова М.О. Кіберзлочинність : кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ : автореф дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н. : 12.00.08 / М.О. Кравцова. – (Харківський університет внутрішніх справ). – Харків, 2016. – С. 19.

Миколаєнко Н.М. Сутнісна характеристика поняття “професійна культура” / Естетичне виховання дітей та молоді : теорія, практика, перспективи розвитку : зб. наукових праць ; за ред. О.А. Дубасенюк, Н.Г. Сидорчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 539-545.

Довгань О.Д. Щодо деяких правових аспектів культури кібербезпеки: зб. тез наукових доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”]. – К., 2018. – Ст. 60-62.

Report The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) Cyber Security Culture in organisations. URL: //https://www.enisa.europa.eu/publications/ cyber-security-culture-in-organisations

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті