Розвиток електронного парламентаризму як ознака подальшої демократизації держави

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.3(26).270628

Ключові слова:

веб-сайт, е-демократія, е-парламентаризм, е-парламент, інформаційно-комунікаційні технології, комунікації

Анотація

В статті досліджуються питання впровадження та розвитку електронного парламентаризму, як ознаки розвитку електронної демократії в державі та руху до побудови в країні інформаційного суспільства; розкриваються напрями та шляхи розбудови електронного парламенту, його складових, а також очікувані результати від його впровадження.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук

Посилання

Підсумкові документи Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства (Женева 2003 – Туніс 2005). – Режим доступу : http://old.apitu.org.ua/wsis (дата звернення 15.07.2018).

Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні : Постанова Верховної Ради країни від 01.12.05 р. № 3175-IV. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/3175-15 (дата звернення 15.07.2018).

Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки : Постанова Верховної Ради України від 05.07.12 р. № 5096-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 37. – Ст. 492.

В Україні запущено електронний парламент. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/ news/20871323-v-ukrayini-zapuscheno-elektronniy-parlament (дата звернення 19.07.2018).

Рада запровадила електронний документообіг – Парубій. – Режим доступу : https://news. finance.ua/ua/news/-/421904/rada-zaprovadyla-elektronnyj-dokumentoobig-parubij (дата звернення 24.07.2018).

Рада планує ввести електронний документообіг у ВРУ. – Режим доступу : https://www. rbc.ua/ukr/news/rada-planiruet-vvesti-elektronnyy-dokumentooborot-1448541017.html (дата звернення 24.07.2018).

Про затвердження Стратегії електронного парламентаризму на 2018 – 2020 роки : Розпорядження Голови Верховної Ради України від 05.07.18 р. № 278. – Режим доступу : http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/278/18-рг (дата звернення 24.07.2018).

Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України : Постанова Верховної Ради України від 17.03.16 р. № 1035-VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. – № 14. – Ст. 149.

Про додаткові заходи з реалізації Декларації відкритості парламенту : Розпорядження Голови Верховної Ради України від 21.11.17 р. № 486. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov. ua/laws/ file/docs/59/d472407.pdf? noattach=1 (дата звернення 26.07.2018).

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій: “Ми робимо Парламент відкритим і прозорим для кожного громадянина”. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/print/1606 22.html (дата звернення 13.08.2018).

Про Національний банк України : Закон України від 20.05.99 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 29. – Ст. 238.

Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category;jsessionid=0AB6B25EC8C598F49A443B1735D0A290?cat_id=8804 895 (дата звернення 13.08.2018).

Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.17 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2017. – № 35. – Ст. 376.

Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.17 р. № 797-р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-р/print1509562034213953 (дата звернення 13.08.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті