Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки

Автор(и)

  • Н.А. ТКАЧУК старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270619

Ключові слова:

кібербезпека, державно-приватне партнерство, державно-приватна взаємодія, правове регулювання, Служба безпеки України

Анотація

У статті автор досліджує основні проблемні питання правового регулювання взаємодії СБ України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки та пропонує шляхи їх вирішення.

Біографія автора

Н.А. ТКАЧУК, старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”: Указ Президента України від 14.03.16 р. № 92. URL: https://www.president.gov.ua/documents/922016-19832

СБУ розширює співпрацю з громадcькістю у рамках розвитку державно-приватного партнерства. URL: https://upmp.news/ua-in-ukraine/sbu-rozshiryuye-spivpratsyu-z-gromadkistyu-uramkah-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva

СБУ і “Антонов” підписали меморандум щодо обміну даними про кібератаки в режимі реального часу. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/517243.html

СБУ посилює захист інформаційної безпеки підприємств енергетичної галузі України. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5213#.9yybILHi.dpbs

Голова СБУ відкрив Ситуаційний центр забезпечення кібернетичної безпеки. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/4318#.htoMBif9.dpbs

Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України: аналіт. доп. / за заг. ред. Д. Дубова. Київ: НІСД, 2018. 84 с.

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова пленуму Верховного суду України від 23.12.05 р. № 12.

Кримінальний кодекс України: Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print

Law enforcement – Internet service provider Cooperation. URL: https://www.coe.int/ru/web/cybercrime/lea-/-isp-cooperation

Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність: Закон України 7.09.05 р. № 2824-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2824-15

Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 6.12.02 р. № 374-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15

Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 р. № 2229-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12

Про захист персональних даних: Закон України від 2010 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Представники ІТ-галузі опублікували відкритий лист щодо запитів СБУ про Інтернеткористувачів. URL: https://ms.detector.media/media_law/law/predstavniki_itgaluzi_opublikuvali_vidkritiy_list_schodo_zapitiv_sbu_pro_internetkoristuvachiv

Провайдер не зобов’язаний “зливати” весь трафік спецслужбам. URL: https://ua.112.ua/interview/provaider-ne-zoboviazanyi-zlyvaty-ves-trafik-spetssluzhbam-228237.html

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Carr Madeline Public-private partnerships in national cyber-security strategieshttps. URL: //www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/ia/INTA92_1_03_Carr.pdf

Про телекомунікації: Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1280-15

Are you sharing the same ip address as a criminal? law enforcement call for the end of carrier grade nat (cgn) to increase accountability online. URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/are-you-sharing-same-ip-address-criminal-law-enforcement-call-for-end-of-carrier-grade-nat-cgn-to-increase-accountability-online.

Про державно-приватне партнерство: Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.14 р. № 459. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/459-2014-%D0%BF

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті