Оборонні “Білі книги”: правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю

Автор(и)

  • І.М. ДОРОНІН завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270614

Ключові слова:

національна безпека, оборона, сектор безпеки і оборони, інформування, громадський контроль, Білі книги

Анотація

У статті досліджено правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони шляхом періодичного видання узагальнюючих документів (“Білі книги”). Проаналізовано правові підстави та практику, що склалась в діяльності державних органів. Визначено проблемне коло правового регулювання та окреслено шляхи вдосконалення інформування громадськості.

Біографія автора

І.М. ДОРОНІН , завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.03 р. № 964-IV (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/964-15

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.03 р. № № 975-IV (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-15

Сунгуровський М., Чернова А., Шангіна Л. Біла книга 2005. Оборонна політика України. Київ: Видавництво “Заповіт”, 2006. 136 с.

Біла книга 2006. Оборонна політика України. Київ: Міністерство оборони України, 2007. 96 с.

Біла книга 2007. Оборонна політика України. Київ: Міністерство оборони України, 2008. 120 с.

Біла книга 2008. Оборонна політика України. Київ: Міністерство оборони України, 2009. 100 с.

Біла книга 2009. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2010. 96 с.

Біла книга 2010. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2011. 84 с.

Шеховцов В., Герасимов А., Шаталова О., Куплевацька О. Криза оборонної реформи 2000-2010 років, нові умови, рішення результати: аналітична доповідь ДФ НІСД, 2011. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Kriza_obor.pdf

Турченко Ю. Збройні Сили України: нелінійна еволюція конституційного органу. Політичний менеджмент. 2010. № 4. С. 140-148.

Терещенко А.М., Копашинський С.А., Марко І.Ю., Терещенко А.М. Деякі проблемні питання державного розвитку Збройних Сил України у 2006-2011 роках та імовірні шляхи їх вирішення. Вісник Національного університету оборони. 2013. № 5(36). С. 358-362.

Біла книга 2013. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2014. 76 с.

Біла книга 2014. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2015. 85 с.

Біла книга 2015. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2016. 105 с.

Біла книга 2016. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2017. 113 с.

Біла книга 2017. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2018. 152 с.

Біла книга 2007: Служба безпеки та розвідувальні органи України ; В.П.Горбулін (ред.). Київ: 2008. 85 с.

Біла книга 2008. Служба безпеки України / О.Ф. Бєлов, Д.Г. Анікін, О.С. Власюк та ін. Київ: Ін-т операт. діяльн. та держ. безпеки, 2009. 79 c.

Принципи та пріоритети української спецслужби. 2017. URL: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/3011#.eIkCAPxx.dpbs

Віллз А. Розуміння підзвітності розвідки. Женева, DCAF, 2010. 55 с.

Захаров Євген. Служба безпеки України та права людини. (Українська гельсінська спілка з прав людини. 23.01.17 р.). URL: https://helsinki.org.ua/sluzhba-bezpeky-ukrajiny-ta-pravalyudyny-e-zaharov

Біла книга Національної гвардії України. URL: http://ngu.gov.ua/ua/bila-knyga-nacionalnoyi-gvardiyi-ukrayiny

Policy Papers and Policy Analysis: Stanford Law School Terms and Definitions. URL: https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/Definitions-of-White-Papers-BriefingBooks-Memos-2.pdf

Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. 2013. URL: http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/index.html

Weiisbuch 2016. Zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. URL: htps://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrier efrei-data. pdf

The White Paper on Defence: 2011. Ministry of Defence of Czech Republic. URL: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/whitepaperondefence2011_1.pdf

Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки): аналіт. доп. В.Г. Пилипчук, М.О. Будаков, В.М. Гірич. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень. 2012. 56 с.

Уіллз А. Ефективний демократичний контроль за діяльністю національних служб безпеки: тематична доповідь (оприлюднена Комісаром Ради Європи з прав людини, травень,

. URL: http://grafmiville.io/dcaf_2017/web/sites/default/files/publications/documents/CoE_Oversight _Security_Services_ukr.pdf

Estonian Internal Security Service: annual review 2016. URL: https://www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/Annual%20Review%202017.pdf

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/2469-19

Річна національна програма на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору: Указ Президента України від 07.08.09 р. № 600/2009. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600/2009

Річна національна програма на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору: Указ Президента України від 03.02.10 р. № 92/2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2010

Річна національна програма співробітництва “Україна-НАТО” на 2012 рік: Указ Президента України від 19.04.12 р. № 273/2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2012

Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік: Указ Президента України від 28.03.18 р. № 89/2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/89/2018

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті