Узагальнення індексу цитування як компенсація неповноти наукометричних баз даних

Автор(и)

  • С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270611

Ключові слова:

база даних, індекс цитування, рецензування

Анотація

В роботі розглянуті специфічні проблеми сучасної наукометрії, пов’язані з технологією наповнення наукометричних баз даних. Показано, що загальноприйняті методики оцінки виконання наукової діяльності окремими науковцями та організаціями не відповідають повною мірою поставленій меті внаслідок неповноти охоплення наявного масиву наукових публікацій. Запропоновано один із можливих шляхів вдосконалення методики, заснованої на визначенні індексу цитування.

Біографія автора

С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение науки как информационного процесса. Москва: Наука, 1969. 192 с.

Елин А.Л., Шапошников Ю.Ю. Заметки к вопросу об эффективности использования различных наукометрических показателей и критериев эффективности научных исследований Научная периодика: проблемы и решения. 2013. Т. 3. № 3. С. 4-12. URL: https://bgscience.ru/lib/101793

Garfield E. Citation Indexes in Sociological and Historical Research. American documentation. 1963. V. 14. P. 290.

Кара-Мурза С. Цитирование в науке и подходы к оценке научного вклада. Вестник АН СССР. 1981. № 5. С. 68-75. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/science/citation/ karmurza.ssi

Hirsch, J.E. (15 November 2005). ‘An index to quantify an individual's scientific research output’. PNAS 102 (46): 16569–16572.

Що таке індекс наукового цитування та його завдання / Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАНПрУ. URL: http://ndipzir.org. ua/archives/4172

Garfield E. To cite or not to cite: a note of annoyance. Current Contents. 1977. V.9. № 35. P. 6.

Garfield E. Is citation analysis a legitimate evaluation tool? Scientometrics. 1979. V.1. № 4. P. 359-376.

Індекс цитувань. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86% D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C

Scopus. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Web of Science. URL: https://clarivate.com/products/web-of-science

Google Scholar. URL: https://scholar.google.com.ua

SciVerse. URL: https://www.sciverse.com

Scopus Content Coverage Guide. URL: http://www.webcitation.org/6Hktb4idO

Азбель М. Иерусалимские размышления. “Природа”. 1991. № 10. URL: http://www.bioacoustica.org/publ/papers/Azbel_1991.pdf

Бібліометрика української науки. URL: http://nbuviap.gov.ua/bpnu

Український індекс наукового цитування. URL: http://kpi.ua/uincit

Все украинские журналы в Scopus и Web of Science. URL: https://open science.in.ua/uajournals

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті