Децентралізація та її вплив на розвиток регіональних суспільних відносин

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ завідувач науковою лабораторією   НДІІП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270609

Ключові слова:

державне управління, децентралізація, муніципальне право, муніципально-правові відносини, органи місцевого самоврядування, територіальні громади

Анотація

В даній статті досліджуються питання становлення та напрями подальшого розвитку суспільно-правових відносин в умовах децентралізації державної влади та здійснення реформи місцевого самоврядування в Україні; розкриваються проблемні питання реформ і їхній вплив на муніципально-правові відносини в територіальних громадах України.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, завідувач науковою лабораторією   НДІІП НАПрН України

доктор юридичних наук

Посилання

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15.07.97 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 38. Ст. 249.

Всесвітня декларація місцевого самоврядування. URL: https://pidruchniki.com/15931106/pravo/vsesvitnya_deklaratsiya_mistsevogo_samovryaduvannya (дата звернення: 15.10.2018).

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.14 р. № 333-р. Урядовий кур’єр. 11.04.14 р. № 67.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.14 р. № 591-р. Урядовий кур’єр. 23.07.14 р. № 131.

Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.16 р. № 688-р. Урядовий кур’єр. 4.10.16 р. № 186.

Правознавство: підручник / за ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 749 с.

Муніципальне право України: підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін. / за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 352 с.

Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого етапу децентралізації влади в Україні. ресурс. URL: https://decentralization.gov.ua/about (дата звернення: 02.11.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті