Правове регулювання протидії торгівлі людьми

Автор(и)

  • Т.В. МАНЬГОРА доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-7010-8768

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270382

Ключові слова:

торгівля людьми, міжнародно-правові договори, міжнародне співробітництво

Анотація

В сучасну епоху глобалізації дедалі більшої гостроти набуває питання транскордонної міграції, що зумовлюється, насамперед, її впливом на розвиток одного з різновидів міжнародної злочинності, окрім наркоторгівлі та торгівлі зброєю, – торгівлі людьми. Проголосивши, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України), Україна зобов’язалася всіма доступними засобами та можливими способами захищати людину. Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання протидії торгівлі людьми у світі та Україні, визначенню шляхів подолання та боротьби з нею. Зазначається, що міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми є найкращим контролером у зазначеній сфері.

Біографія автора

Т.В. МАНЬГОРА , доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету

кандидат юридичних наук

Посилання

Дядюра К.О. Засоби протидії торгівлі людьми: міжнародно-правовий досвід. Форум права. 2007. С. 48-53. URL:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07dkompd.pdf

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_789 (дата звернення: 14.06.2022).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-III. URL: https://zakon. rada.gov.ua/go/2341-14 (дата звернення: 14.06.2022).

Краєвська О., Лукач Н. Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми. Вісник Львівського університету. 2015. № 37. Ч. 3. С. 82-89.

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_162 (дата звернення: 14.06.2022).

Україна – одна з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. – (Офіційний сайт Більмацької громади, Пологівського району, Запорізької області). URL: https://bilotg.gov.ua/news/1596198170 (дата звернення: 14.06.2022).

Международный пакт о гражданских и политических правах от 10 грудня 1966 г. – (Г.М. Мелков. Международная защита прав и свобод человека: сб. документов). Москва: Юрид. лит., 1990.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_207 (дата звернення: 14.06.2022).

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/go/ 995_791 (дата звернення: 14.06.2022).

Власов П.О. Запобігання торгівлі людьми: інформаційно-практичний посібник. Донецьк: Поліграфіст, 2002. 68 с.

Лугіна Н.А., Василинчук Ю.О. Торгівля людьми як глобальна проблема транснаціонального характеру. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 463-466.

Конвенція про примусову чи обов’язкову працю від 28 червня 1930 № 29. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/993_136#Text (дата звернення: 14.06.2022).

Конвенція про скасування примусової праці від 25 червня 1957 р. № 105. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/993_013#Text (дата звернення: 14.06.2022).

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995791 #Text (дата звернення: 14.06.2022).

Маринів І.І., Дергачов А.К., Міжнародне співробітництво у галузі протидії торгівлі людьми. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. С. 145-147.

Звіт Державного департаменту США про стан справ у сфері протидії торгівлі людьми: 2021 р. Україна (Рівень 2). URL: https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/TIP2021 _UKR.pdf (дата звернення: 14.06.2022).

Габро І.В., Гнатуша Ю.В. Участь України у міжнародній співпраці у сфері боротьби з торгівлею людьми. Young Scientist. 2020. № 4 (80). April. С. 413-417.

Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.11 р. № 3739-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19-20. Ст. 173.

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.07.21 р. № 800-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 14.06.2022)

Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини від 25.11.05 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/997_a49#Text (дата звернення: 14.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті