Розвиток дистанційної юридичної освіти на сучасному етапі в Україні

Автор(и)

  • В.В. МАНЬГОРА доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, Україна https://orcid.org/0000-0003-3812-3797

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270378

Ключові слова:

освіта, вища освіта, дистанційна освіта, юридична дистанційна освіта

Анотація

У статті автор розглядає розвиток дистанційної юридичної освіти на сучасному етапі в умовах війни Російської Федерації проти України, характеризує особливості нормативно-правового регулювання дистанційної юридичної освіти в Україні, визначає позитивні та негативні аспекти дистанційної юридичної освіти, шляхи вдосконалення організації дистанційної юридичної освіти. Визначено основні можливості використання хмарних технологій у навчальному процесі при підготовці майбутніх юристів.

Біографія автора

В.В. МАНЬГОРА , доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Яким має бути навчання під звуки сирен? Відповідають МОН, експерти і батьки. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/8/248148 (дата звернення: 09.06.2022).

Освіта і війна в Україні (24 лютого – 1 квітня 2022) URL: https://cedos.org.ua/researches/ osvita-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-1-kvitnya-2022 (дата звернення: 09.06.2022).

Кухаренко В.М., Бондаренко В.В., Остапенко О.Г. Екстрене дистанційне навчання в Україні: монографія. Харків: Вид-во КП “Міська друкарня”, 2020. 409 с.

Остапенко О.Г. Проблеми викладання правових дисциплін під час карантину. – (Розділ у монографії: Екстрене дистанційне навчання в Україні; за ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка). Харків: Вид-во КП “Міська друкарня”, 2020. С. 281-288.

Смокович М. Юридична освіта в умовах дистанційного навчання. Підприємництво, господарство і право 2021. № 2. С. 181-184.

У МОН обговорили питання дистанційної освіти в умовах війни. URL: https://mon.gov. ua/ua/news/u-mon-obgovorili-pitannya-distancijnoyi-osviti-v-umovah-vijni (дата звернення: 29.05.2022).

Положення про дистанційне навчання: наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.13 р. № 466. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 9.06.2022).

Деякі питання організації дистанційного навчання: наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.20 р. № 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0941-20 (дата звернення: 12.06.2022).

Маньгора В.В. Особливості дистанційної юридичної освіти в Україні. Правова система України: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 верес. 2017 р.; відп. ред. А.Ю. Олійник, О.С. Шморгун. Київ: КНУТД, 2017. С. 45-49.

МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mon-zapustilo-inforesurs-pro-klyuchovi-zmini-v-osviti-vprovadzheni-ch erez-karantin (дата звернення: 09.06.2022).

Маньгора В.В. Роль дистанційної освіти на сучасному етапі. Проблеми модернізації України: матеріали Міжнар. наук. конф. Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики, м. Київ, 11 квіт. 2019 р. (МАУП. Вип. 8) / редкол.: М.Н. Курко (голова) та ін. Київ: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008. 2019. С. 258-261.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.14 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/go/1556-18 (дата звернення: 28.05.2022).

В Україні з’явиться перша професійна хмарна CRM-система для юристів. URL: http://zib.com.ua (дата звернення: 09.06.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.13 р. № 386-р. URL: http://zakon4.rada. gov. ua/laws/show/ 386-2013-%D1%80 (дата звернення: 09.06.2022).

Хміль Н.А. Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції технологій у педагогічний процес вищого навчального закладу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 50. № 6. С. 128-136.

Яценко О.І. Основні поняття та переваги хмарних технологій.: зб. тез І Української конференції молодих науковців Інформаційні технології, м. Київ, 22-23 трав. 2014 р. Київ: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. С. 148-150.

Вакалюк Т.А. Можливості використання хмарних технологій в освіті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання сучасної педагогіки, м. Острог, 1-2 лист. 2013 р. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. C. 97-99.

Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Фатхутдінова О.В. Правова педагогіка: навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс, 2015. 326 с. URL: http: pidruchniki.com/78577 (дата звернення: 09.06.2022).

30 онлайн-курсів на платформі дистанційного навчання системи БПД. URL: https://pravo kator.club/news/30-onlajn-kursiv-na-platformi-dystantsijnogo-navchannya-systemy-bpd (дата звернення: 09.06.2022).

Маньгора В.В. Використання хмарних технологій при підготовці майбутніх юристів: матеріали наук.-практ. конф. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження, м. Київ, 24 жовт. 2017 р. / упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. Київ: Вид-во “Політехніка” КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. С. 183-188.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті