Правове значення інформації, що міститься в єдиному реєстрі досудових розслідувань та окремі питання її використання у правозастосуванні

Автор(и)

  • О.В. ТАРАН провідний науковий співробітник  наукової лабораторії з проблем протидії злочинності  Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4752-9924
  • В.Д. ГАВЛОВСЬКИЙ головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7496-9904

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270374

Ключові слова:

Єдиний реєстр досудових розслідувань, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування, роцесуальні рішення, початок досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд

Анотація

У статті порушується дискусійне питання щодо правового значення інформації, що міститься у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, використання такої інформації з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування. Проаналізовано низку судових рішень та стан нормативного регулювання у контексті предмета дослідження. Обґрунтовано висновок, що інформація, що міститься у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, має змішаний характер та визначено можливості її використання у правозастосуванні.

Біографії авторів

О.В. ТАРАН , провідний науковий співробітник  наукової лабораторії з проблем протидії злочинності  Національної академії внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор

В.Д. ГАВЛОВСЬКИЙ , головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Офісу Генерального прокурора від 30.06.20 р. № 298. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n11

Постанова Верховного Суду від 22.02.21 р. № 754/7061/15.

Постанова Верховного Суду від 4.10.21 р. Справа № 724/86/20. Провадження № 51-1353кмо21.

Постанова Касаційного кримінального суду від 9.09.20 р. Справа № 761/28347/15-к. Провадження № 51-500 км 18.

Постанова Верховного Суду від 19.05.20 р. Справа N 490/10025/17. Провадження № 51-6116 км 19. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/89621459

Постанова Верховного Суду від 25.08.21 р. Справа № 663/267/19. Провадження № 51-3344км20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99277907

Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 11.10.16 р. № 182/3247/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/61942626

Ухвала Кремінського районного суду Луганської області від 21.04.21 р. Справа № 414/593/21. Провадження № 1-кп/414/128/2021.

Ухвала слідчого судді Солом’янського суду м. Києва від 13.06.19 р. Провадження № 1-кс/760/5174/19. Справа № 760/9039/19. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/ 82491307

Ухвала Куп’янського міськрайонного суду Харківської області від 24.11.21 р. Справа № 628/633/18. Провадження № 1-кп/628/24/21. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/101314584

Постанова Верховного Суду від 30.11.21 р. Справа № 644/7203/19. Провадження № 51-1444 км 21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634648

Формування. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.); уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. 5-те вид. Київ-Ірпінь: Перун, 2005.

Гуртієва Л.М. Початок кримінального провадження України та стадії досудового розслідування. Правова держава. 2017. № 25. С. 155-159.

Даниленко А.В. Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій. Право і безпека. 2012. № 5(4). С. 150-154.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 8.04.20 р. Справа № 826/7244/18. Провадження № 11-827апп19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті