Процесуальна спроможність використання електронної (цифрової) інформації як доказу в кримінальному провадженні

Автор(и)

  • М.В. ГУЦАЛЮК Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4496-5173
  • П.Є. АНТОНЮК професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270373

Ключові слова:

електронні докази, кіберзлочин, комп’ютерні дані, спеціаліст, копіювання інформації, джерело доказів, електронна (цифрова) інформація, фактичні дані

Анотація

Правоохоронні органи та суди дедалі частіше у своїй діяльності досліджують фактичні дані (докази), зафіксовані в електронній (цифровій) формі, які зберігаються на технічних носіях інформації. Водночас національне кримінальне процесуальне законодавство не містить чіткого визначення поняття “електронні докази”, що призводить до неоднозначної практики їх оцінки та використання в процесі доказування при розслідуванні кримінальних правопорушень. Аналіз судової практики також свідчить про різні підходи до оцінки належності і допустимості електронних доказів (фактичних даних, зафіксованих в електронній (цифровій) формі) у різних видах судочинства. У статті обґрунтовується необхідність визначення категорії “електронні докази” у Кримінальному процесуальному кодексі України та пропонується розробка нової парадигми теорії електронних доказів.

Біографії авторів

М.В. ГУЦАЛЮК , Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

кандидат юридичних наук., с.н.с., доцент

П.Є. АНТОНЮК, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

кандидат юридичних наук.

Посилання

IDC: Expect 175 zettabytes of data worldwide by 2025. URL: https://www.networkworld. com/article/3325397/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: науково-практичний коментар Закону України. Станом на 1 січня 2019 року / М.В. Гуцалюк та ін.; за ред. М.В. Гребенюка. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 220 с.

Про кіберзлочинність: Конвенція Ради Європи (Ратифікована із застереженнями і заявами Законом України від 07.09.05 р. № 2824-IV (2824-15). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_575#Text

Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. URL: https://cybersecurity ventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezult ati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 11.01.2022).

Гуцалюк М.В., Антонюк П.Є. Щодо сутності електронної (цифрової) інформації як джерела доказів в кримінальному провадженні. Криміналістичний вісник. 2020. № 1(32). С. 37-49. DOI: 10.37025/1992-4437/2020-33-1-37.

Digital footprint. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint#cite_note-1

Електронні (цифрові) докази у кримінальних провадженнях: метод. реком. / М.В. Гуцалюк, В.Д. Гавловський, В.Г. Хахановський та ін.; за заг. ред. О.В. Корнейка. Вид. 2-ге, доп. Київ: Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с.

Enhanced cooperation and disclosure of electronic evidence. URL: https://www.coe.int/en/ web/cybercrime/opening-for-signature-of-the-second-additional-protocol-to-the-cybercrime-convention

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті