Публічні заклики та заперечення як форми інформаційної колабораційної діяльності за кримінальним кодексом України

Автор(и)

  • О.Е. РАДУТНИЙ  доцент кафедри кримінального права № 1  Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270372

Ключові слова:

колабораціонізм, національна безпека, заклики, заперечення, публічність, інформація, інформаційний характер дій, законодавчий вірус, наукове ворожіння, аберація інформації

Анотація

В статті окреслено форми колабораційної діяльності в широкому розумінні (воєнний, економічний, культурний (духовний), побутовий або адміністративний та інші різновиди), розглянуто їх кримінально-правовий аспект у вузькому значенні відповідно до ст.ст. 110-2, 111, 111-1, 111-2, 436-2 КК України. Надано пояснення щодо появи спеціальних та екстра спеціальних норм в КК України, рекомендації з приводу дотримання принципів правової визначеності та верховенства права. Досліджено інформаційний характер дій у формі публічних заперечень та публічних закликів у складі кримінального правопорушення за ч. 1 ст.  111-1 КК України. Визначено, що їх предметом виступає інформація щодо певних фактичних обставин. Надано пропозиції щодо вдосконалення норм чинного КК України.

Біографія автора

О.Е. РАДУТНИЙ,  доцент кафедри кримінального права № 1  Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент

Посилання

Bourdrel, Philippe (2008). L’Épurationsauvage 1944 – 1945. Publisher: Tempus Perrn, French Edition, Pocket Book, August 21, 2008. 704 p.

Dawkins, Richard. The Selfish Gene / Oxford University Press, 3rd edition, April 24, 2006. 224 pp. P. 192.

Emoji / Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/em oji?src=search-dict-hed (дата звернення: 04.05.2022).

Meme / Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/meme (дата звернення: 04.05.2022).

Taleb, Nassim Nicholas. Antifragile: Things That Gain from Disorder. Random House, 2012. 430 p.; в укр. перекладі: Талеб, Насім. Антикрихкість. Про (не)вразливе у реальному житті / пер. з англ. Миколи Климчука. Київ: Наш формат, 2018. 408 с.

Встановлення. Академічний словник української мови: в 11 т. Т. 10. 1979. С. 498. URL: http://sum.in.ua/s/ustanovljuvaty (дата звернення: 02.05.2022).

Заперечення. Академічний словник української мови: в 11 т. Т. 3. 1972. С. 250. URL: http://sum.in.ua/s/zaperechennja (дата звернення: 16.04.2022).

Киричко В.М. Законодавчий вірус у системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК “Незаконне збагачення”. Проблеми законності: зб. наук. праць; відп. ред. В.Я. Тацій. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2016. Вип. 133. 282 с. С. 142-151.

Киричко В.М. Про системні законодавчі віруси і соціальні засади створення нової системи Кримінального кодексу України. Вісник асоціації кримінального права України. Т. 2. № 16 (2021). С. 1-26. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/14857 (дата звернення: 13.05.2022).

Корж І.Ф. Аберація нормативно-правової інформації. Інформація і право. № 1(36)/2021. C. 9-17.

Письменський Є.О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в Україні (кримінально-правові аспекти): наук. нарис. Сєвєродонецьк, 2020. 121 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність: Закон України від 03.03.22 р. № 2108-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#n12 (дата звернення: 15.04.2022).

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.03 р. № 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/ed20211124#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Радутний О.Е. Стан інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі Кримінального кодексу України. Інформація і право. № 3(18)/2016. C. 58-67.

Радутний О.Е. Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері. Інформація і право. № 2(14)/2015. С. 58-64.

Рощина О. Підтримка війни проти України в Росії ще більше зросла. Українська правда, 23.03.22 р. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/23/7333901 (дата звернення: 03.05.2022).

Рубащенко М.А. Проблеми співвідношення “заклику” та його “публічності” та їх місце в системі об’єктивних ознак складу злочину. Юридичний науковий електронний журнал. № 5/2017. С. 160-163. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2017/43.pdf (дата звернення: 15.04.2022).

Утвердження. Академічний словник української мови: в 11 т. Т. 10. 1979. С. 505. URL: http://sum.in.ua/s/ustanovljuvaty (дата звернення: 02.05.2022).

Черниш О. Чому українці вірять у перемогу, а росіяни люблять війну? ВВС News Україна, 21.04.22 р. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-61151164 (дата звернення: 03.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті