Інформаційно-психологічні впливи як засіб маніпуляції свідомістю, що застосовується організованими злочинними угрупуваннями

Автор(и)

  • А.Ю. КОВАЛЬЧУК начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4807-2436
  • В.Д. ГАВЛОВСЬКИЙ головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою  злочинністю при РНБО України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7496-9904

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270370

Ключові слова:

інформаційна безпека, інформаційно-психологічна безпека, організована злочинність, кібервіктимологія

Анотація

У статті визначено проблему недостатнього правового та організаційного забезпечення перешкоджанню діяльності організованим злочинним угрупованням у мережі Інтернет. Виділено проблему застосування методів інформаційно-психологічних впливів, що застосовуються організованими злочинними угрупованнями з метою розширення сфер впливу їх злочинної діяльності. Звертається увага на такі види кримінальних маніпуляцій свідомістю людини, що застосовуються для вчинення кіберсталкінгу, кібершахрайства та інших протиправних діянь. Вважається, що в Україні вкрай необхідно розвивати напрям дослідження – кібервіктимологію.

Біографії авторів

А.Ю. КОВАЛЬЧУК , начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

доктор юридичних наук, доцент

В.Д. ГАВЛОВСЬКИЙ , головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою  злочинністю при РНБО України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Убытки от киберпреступности в мире выросли за два года на 50 % до $945 млрд. URL: https://forinsurer.com/news/20/12/10/38866

Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. URL: https://cybersecurity ventures.com/cybercrime-damage-costs-10-trillion-by-2025

Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб. / В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. 2-ге вид. Київ: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2011. 248 с.

Дотримання інформаційних прав і свобод українських громадян: нормативно-правове забезпечення і регулятивні важелі: аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/231

Кравченко О.В. Психологічні особливості шахрайства: автореф. дис. …канд. психол. наук: спец. 19.00.06. Харків, 2005. 20 с.

Смаглюк О. В. Шахрайство за кримінальним кодексом України 2001 року: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец 19.00.06. Київ, 2004. 20 с.

Претекстинг (Pretexting). URL:https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/pretexting

Святковська Ю.Ю. “М’яка сила” як інструмент зовнішньої політики держави. URL: file:///C:/Users/demyd/Downloads/199792-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D 1%81%D1%82%D0%B0 %D1%82%D1%82%D1%96-446276-1-10-20200330.pdf

Жмура Ольга. “М’яка сила” як інструмент зовнішньої політики Франції. Травневі студії 2021: Історія, міжнародні відносини, філософія. С. 108-111.

Брижко В.М., Швець М.Я. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія; за ред. члена-кореспондента АПрН України, д.е.н., професора М. Швеця. Київ: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. 236 с. С. 14-27, 41-82.

Гавловський В.Д., Гуцалюк М.В. та ін. Основні об’єкти посягань організованих злочинних об’єднань. Сфера використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань: наук.-практ. посіб.; за ред. Я.Ю. Кондратьєва, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2002, С. 82-98.

Internet crime report 2021. URL: https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3 Report.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті