Державний тероризм – визначення та характеристика

Автор(и)

  • С.С. КУДІНОВ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270367

Ключові слова:

терористична діяльність, держава, державний тероризм, міжнародне право

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням змісту тероризму як соціального явища, його небезпеки для сучасного світу. На підставі наукових напрацювань попередників та норм міжнародного права обґрунтовано доцільність виокремлення державного тероризму як окремої правової категорії – різновиду тероризму, сформульовано його визначення та надано характеристику.

Біографія автора

С.С. КУДІНОВ

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Global Terrorism Index 2022: Key findings in 6 Charts. URL: https://www.visionof humanity.org/global-terrorism-index-2022-key-findings-in-6-charts

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Programmer against Terrorism. URL: http//www.unode/org/unode/terrorism.html

Бєлай С.В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: Нац. академія НГУ, 2015. 349 с.

Защита прав человека в ходе борьбы с терроризмом. URL: http://www.un.org/ru/ terrorism/terrorism-hr.shtml

Кучерук М.М. Протидія тероризму в рамках сучасного міжнародного права: автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.11. Київ, 2017.

Рижов І.М. Теророгенність соціальних систем: умови формування. Тероризм і боротьба з ним. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. Київ: НДІ “Проблеми людини”. 2000. Т. 19. С. 180-184.

Тероризм: определение и сущность : монография / А.В. Коростиленко, Б.Д. Леонов, И.Н. Рыжов и др.; под общ. ред. В.В. Крутова, И.И. Мусиенко, В.А. Глушкова. Київ: Центр уч.-науч. и науч.-практ. изданий НА СБ Украины, 2014. 192 с.

Schmid A., Jongman А. Political terrorism. Oxford-New York, 1988. P. 5-6.

Пятьдесят девятая сессия. Пункт 55 повестки дня. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/ instree/Runhighpanelreport.pdf

Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2015. 435 с.

Доклад Совета по правам человека, Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике A/HRC/32/CRP.2. URL: https://www. google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5r-b3-Nf3AhWJyIsKHdJa BqgQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession25%2FDocuments%2FA_HRC_25_65_RUS.doc&usg=AOvVaw3b4bCVstdW zSK4XRjURT-i7

E4J University Module Series. Counter-Terrorism. URL: https://www.unodc.org/e4j/en/ter rorism/module-4/key-issues/core-international-crimes.html

The General declaration on terrorism. Geneva, 21 March 1987. URL: http://www.i-p-o.org/ GDT.HTM

Держави – спонсори тероризму. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Держави–спонсори _тероризму

State Sponsors of Terrorism. URL: https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism

Про Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму: Постанова Верховної Ради України від 03.05.22 р. №2234-ІХ. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2234-20#Text

Резолюции, принятые по докладам Первого комитета. URL: https://documents-dds-ny. un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/466/36/IMG/NR0 46636.pdf?OpenElement

Конвенции и соглашения. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terro rism.shtml

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті