Електронна демократія в Україні: теоретичний і практичний аспекти

Автор(и)

  • Ю.І. КРИЛОВА провідний юрист юридичного відділу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-7778-7927

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270366

Ключові слова:

е-демократія, Програми EGAP, е-консультації з громадськістю, е-петиції, е-конкурси, інформаційне суспільство, персональні дані

Анотація

У статті висвітлено проблеми становлення та розвитку елементів електронної демократії в Україні. Визначено поняття, що стосується електронної демократії. Здійснено загальний огляд розвитку електронної демократії в Україні, стану розвитку окремих її складових.

Посилання

Махначова Н.М. Е-демократія як інструмент розвитку громадянського суспільства та ефективного партнерства в публічній сфері. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/ 25.pdf (дата звернення: 02.05.2022).

Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy) (Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/ GGIS/CAHDE/Default_en.asp (дата звернення: 02.05.2022).

Understanding e-democracy developments in Europe. Scoping paper prepared for the CAHDE. Project “Good Governance in the Information Society”. Strasbourg, 2006. URL: http://www. coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp (дата звернення: 02.02.2022).

Бєляков К., Ланде Д., Ніконова В. Інформаційне законодавство: новели 2013 року. Юридичний вісник України. 2014. № 52 (965). С. 14-15.

Вершинин М.С. Электронная демократия как компьютерно-опосредованная форма политической коммуникации: материалы Международной научно-практической конференции “Коммуникация-2002” Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах. Ч. 1. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002. С. 153-155.

Трофимов В.В. Формы электронной демократии и процесс формирования права в современной России. – (Гл. 34 в кн.: Государство. Конституция. Родина: к поискам национальной идеи и новой доктрины государства). Москва: Проспект, 2015. 317 с.

Золотар О. Електронна демократія і цифрова диктатура. Інформація і право. № 4(23)/2017. С. 16-25.

Грицяк Н.В., Соловйов С.Г. Електронна демократія: навч. посіб.; ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н.В. Грицяк. Київ: НАДУ, 2015. 66 с.

Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч.; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. Ч. 3. Київ, 2017. 84 с. URL: https://old.suitt.edu.ua/wp-content/ uploads/2018/05/Part_003_Feb_2018.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

Проект електронної демократії. Government Online International Network. URL: http://www.governments-online.org/projects/e-democracy (дата звернення: 31.05.2022).

Бойко Н. Дигіталізація відносин “держава – громадянин” у реаліях сучасного українського суспільства: складності та досягнення: зб. наук. праць Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). Київ, 2020. 547 с. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/ monitoring/mon2020.pdf (дата звернення: 31.01.2022).

Щербаков М. Електронна демократія в Україні: інструменти та методи. URL: https://gurt. org.ua/articles/44096 (дата звернення: 31.05.2022).

Мінцифри: Україна піднялася на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-ukrayina-pidnyalasya-na-29-pozicij-u-rejtingu-inde ksu-elektronnoyi-uchasti-oon (дата звернення: 02.02.2022).

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019 – 2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.19 р. № 405-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2019-%D1%80 (дата звернення: 02.04.2022).

Ємельянова А., Лобойко С., Іванченко К. Галузевий бриф “Електронна демократія та урядування”. Ukraine Reform Conference. Vilnius, 2020. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/ 2020/11/E-demo.pdf (дата звернення: 02.06.2022).

Використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування у 2019 році. – (Державна служба статистики України). URL: http://www. ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.05.2022).

Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади. URL: https://egap. in.ua (дата звернення: 07.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті