Аналіз національних стратегій розвитку штучного інтелекту

Автор(и)

  • О.В. КОСТЕНКО завідувач  наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і  права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2131-0281

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270365

Ключові слова:

алгоритми ШІ, технології ШІ, стратегія, управління ідентифікаційними даними

Анотація

Кількість напрямів застосування технологій зі штучним інтелектом (далі – ШІ) з року в рік стрімко зростає. На сьогодні технологічне середовище, в якому створюються засоби штучного інтелекту, неоднорідне, оскільки використовує різноманітні завдання, кінцеві цілі, Big Data, що аналізуються, програмні методики, аналітичні підходи тощо. Це потребує більшої цільової консолідації як технологічних так й соціальних ресурсів держав.. У роботі проаналізовано матеріали Стенфордського університету США “Artificial Intelligence Index Report”, а також стратегії розвитку ШІ низки держав та інші пов’язані із ними документи. Розглянуті основні напрями розвитку та застосування технологій ШІ в різних країнах. Загальний аналіз стратегій розвитку ШІ різних держав свідчить про те, що суспільство і уряди країн розуміють важливість застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі і технологій ШІ. Розгортання технологій в масштабах більших ніж локальне дослідження потребує залучення великої кількості різних ресурсів – спеціалістів у сфері ШІ, технологічних потужностей, фінансових ресурсів, законодавчого регулювання. Це можливо вирішити тільки комплексно, застосувавши плановий, стратегічний підхід до розвитку сфери застосування ШІ. Саме тому держави розробляють Стратегії розвитку ШІ, які відрізняються одна від одної як цілями так і можливостями їх досягнення. Однак всі Стратегії мають одну загальну мету – позитивну модернізацію суспільства та впровадження технологій ШІ у всі сфери життєдіяльності людини.

Біографія автора

О.В. КОСТЕНКО , завідувач  наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і  права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук

Посилання

Artificial Intelligence Index Report 2021. URL: https://aiindex.stanford.edu/wp-content/ uploads/2021/11/2021-AI-Index-Report_Master.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Artificial Intelligence Index Report 2022. URL: https://aiindex.stanford.edu/wp-content/ uploads/2022/03/2022-AI-Index-Report_Master.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Artificial intelligence. URL: https://data61.csiro.au/~/media/D61/AI-Roadmap-assets/19-003 46_DATA61_REPORT_AI-Roadmap_WEB_191111.pdf?la=en&hash=58386288921D9C21EC8C48 61CDFD863F1FBCD457 (дата звернення: 07.06.2022).

AIM AT 2030. Artificial Intelligence Mission Austria 2030. Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz in Österreich gestalten Shaping the Future of Artificial Intelligence in Austria. URL: https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:8acef058-7167-4335-880e-9fa341b723c8/aimat_ua.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Становище от Фондация “ЛИБРе” по Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. URL: http://libreresearchgroup.org/p/1/3/139-2020-09-17-libre-statement-ai-strategy-bg-1136.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Проект на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. URL: https://strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=21904 (дата звернення: 07.06.2022).

Selecting appropriate artificial intelligence development strategy. URL: https://english.mic. gov.vn/Pages/TinTuc/139578/Selecting-appropriate-artificial-intelligence-development-strategy.html. (дата звернення: 07.06.2022).

Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 – 2045. URL: https://ai-innovation.id/ server/static/ebook/stranas-ka.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Estrategia nacional de inteligencia artificial. URL: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/ actividades/Documents/2020/021220-ENIA.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Law Society of Ireland: AI – Consultation. URL: https://translatewebpages.org/result/ 918962 ef-7cdc-4184-bdfc-a69a8da51280?autotranslate (дата звернення: 07.06.2022).

Public Consultation on the Development of a National Strategy on Artificial Intelligence. URL: https://enterprise.gov.ie/en/Consultations/Public-Consultation-Development-of-a-National-Strategy-on-Artificial-Intelligence.html (дата звернення: 07.06.2022).

Blueprint: National artificial intelligence strategy for Qatar. URL: https://www.motc.gov.qa/ sites/default/files/national_ai_strategy_-_english_0.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

AI Portugal 2030. Portuguese national initiative on digital skills. An innovation and growth strategy to foster Artificial Intelligence in Portugal in the European context. URL: https://www. incode2030.gov.pt/sites/default/files/julho_incode_brochura.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Εθνική Στρατηγική ΤΝ: Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο URL: https://translatewebpages.org/result/421ffa99-8397-4298-9e27-307d57b687ab?autotranslate (дата звернення: 07.06.2022).

National Strategy for Artificial Intelligence. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/ sites/default/files/cyprus_ai_strategy.pdf

Kenya Govt Sets up Blockchain & Artificial Intelligence Taskforce! URL: https://kenyan wallstreet.com/kenya-govt-sets-blockchain-artificial-intelligence-taskforce (дата звернення: 30.05.2022).

Artificial intelligence Shaping a Future New Zealand. URL: https://www.mbie.govt.nz/ dmsdocument/5754-artificial-intelligence-shaping-a-future-new-zealand-pdf (дата звернення: 31.05.2022).

National Artificial Intelligence Strategy: Unlocking Tunisia’s capabilities potential. URL: http://www.anpr.tn/national-ai-strategy-unlocking-tunisias-capabilities-potential (дата звернення: 16.05.2022).

Hungary’s ArtificialIntelligence Strategy 2020-2030. May 2020. URL: https://ai-hungary. com/api/v1/companies/15/files/138309/view (дата звернення: 07.06.2022).

Israel launches national AI program, but lack of budget threatens its implementation. URL: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3883355,00.html (дата звернення: 31.05.2022).

The Government announces an Artificial Intelligence Plan to be developed by the Science Ministry. URL: https://www.gob.cl/en/news/government-announces-artificial-intelligence-plan-be-deve loped-science-ministry (дата звернення: 02.06.2022).

SLASSCOM launches national policy framework on Artificial Intelligence for Sri Lanka. URL: http://www.colombopage.com/archive_19A/Jun28_1561662503CH.php (дата звернення: 01.06.2022).

Intelligence artificielle. URL: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/politique-fri/fri-2021-2024/themes-transversaux/numerisation-fri/intelligence-artificielle.html (дата звернення: 01.06.2022).

“Intelligence artificielle” – lignes directrices pour la Confédération. URL: https://www. sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/11/leitlinie_ki.pdf.download.pdf/Leitlinien%20K%C3%BCnstliche%20Intelligenz%20-%20FR.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

“Intelligence artificielle” – adoption des lignes directrices pour l’administration fédérale URL: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/actualite/communiques-de-presse/test-bit.msg-id-81319. html (дата звернення: 07.06.2022).

Bericht der Projektgruppe “Internationale Gremien und künstliche Intelligenz” (allemand) URL: https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/12/i-g_k-i.pdf.download.pdf/i-g_ki_d.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry, 47/2017. Finland’s Age of Artificial Intelligence Turning Finland into a leading country in the application of artificial intelligence Objective and recommendations for measures. URL: https://julkaisut.valtion euvosto.fi/bitstream/handle/10024/160391/TEMrap_47_2017_verkkojulkaisu.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Artificial Intelligence: a strategic vision for Luxembourg. URL: https://gouvernement.lu/ dam-assets/fr/publications/rapport-etude-analyse/minist-digitalisation/Artificial-Intelligence-a-strategic -vision-for-Luxembourg.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Malta: The Ultimate AI Launchpad. A Strategy and Vision for Artificial Intelligence in Malta 2030. URL: https://translatewebpages.org/result/74432f2f-5166-4d31-af0d-88ccb21908fc?autot ranslate (дата звернення: 07.06.2022).

MCAST Artificial Intelligence Strategy. Roadmap 2025. URL: https://www.mcast.edu.mt/ wp-content/uploads/AI-StrategyFinal.pdf. Plans for cloud-first strategy and national AI framework revealed at 29th MSC Malaysia Implementation Council Meeting. URL: https://opengovasia.com/ plans-for-cloud-first-strategy-and-national-ai-framework-revealed-at-29th-msc-malaysia-implementation-council-meeting (дата звернення: 10.05.2022).

Plans for cloud-first strategy and national AI framework revealed at 29th MSC Malaysia Implementation Council Meeting. URL: https://opengovasia.com/plans-for-cloud-first-strategy-and-national-ai-framework-revealed-at-29th-msc-malaysia-implementation-council-meeting (дата звернення: 10.05.2022).

Lithuanian Artificial Intelligence Strategy. URL: https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/docum ents/files/DI_strategija_ENG(1).pdf (дата звернення: 07.06.2022).

National Strategy for Data & AI. Strategy Narrative. Realizing Our Best Tomorrow. URL: https://ai.sa/Brochure_NSDAI_Summit%20version_EN.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

UAE National Strategy for Artificial Intelligence 2031. URL: https://ai.gov.ae/wp-con tent/uploads/2021/07/UAE-National-Strategy-for-Artificial-Intelligence-2031.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Strategy for the Development of Artificial Intelligence in the Republic of Serbia for the period 2020-2025 (condensed1). URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A %2F%2Fwww.srbija.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F437310%2Fstrategy_artificial_intelligence-condensed 261219_2.docx&wdOrigin=BROWSELINK (дата звернення: 07.06.2022).

National New-Generation AI Innovation & Development Pilot Zone established in Beijing. URL: http://www.china.org.cn/china/2019-02/22/content_74493744.htm (дата звернення: 15.05.2022).

State Council Notice on the Issuance of the Next Generation Artificial Intelligence Development Plan. URL: https://na-production.s3.amazonaws.com/documents/translation-fulltext-8.1. 17.pdf (дата звернення: 17.05.2022).

Office of Mgm't & Budget, Exec. Office of the President, 0MB M-13-13, Open Data Policy: Managing Information as an Asset (2013). URL: https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/ files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications. Memorandum for the heads of executive departments and agencies. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/ 11/M-21-06.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Nat'! Inst. of Standards & Tech., U.S. Dep't of Commerce, U.S. Leadership in AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools (Aug. 9, 2019). URL: https://www.nist.gov/topics/artificial-intelligence/plan-federal-engagement-developing-ai-technical-standards-and-related (дата звернення: 07.06.2022).

Lisa Carnahan & Amy Phelps, Nat'! Inst. of Standards and Tech., U.S. Dep't of Commerce, ABC's of ConformityAssessment, NIST Special Pub. 2000-01 (Sept. 2018). URL: https://doi.org/10. 6028/NIST.SP.2000-01 (дата звернення: 07.06.2022).

Lisa Carnahan & Amy Phelps, Nat'! Inst. of Standards and Tech., U.S. Dep't of Commerce, Conformity Assessment Considerations for Federal Agencies, NIST Special Pub. 2000-02 (Sept. 2018). URL: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.2000-02 (дата звернення: 07.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті