Правове забезпечення інтелектуально-ціннісного ресурсу в системі інформаційного капіталу кіберсучасності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270361

Ключові слова:

міжвідомчо-силове партнерство, плагіат, квантова безпека, кіберсучасність, квантовий комп’ютер

Анотація

Розглянуто інтелектуально-ціннісний ресурс в Україні як стратегічний пріоритет, обумовлений міжвідомчо-силовим партнерством, що здатний на морально-патріотичному та професійному рівнях вивести державу із фінансово-економічної кризи історичного циклу. Прогнозовано, що за сучасних умов глобального науково-технологічного розвитку в кіберсучасності в силу надпотужного “буму” інформації людський мозок не здатний якісно та оперативно обробляти необхідний потік інформації. Пропонується, з точки зору квантової безпеки в кіберсучасності, використовувати квантовий комп’ютер як надпотужну енергетично-цифрову модель в якості базисно-показового вектору, що містить, насамперед, міжвідомчо-силові структури України і світу. Прогнозовано, що в недалекому майбутньому залежно від збереження кодово-пізнавальної інформації за допомогою квантової комп’ютеризації саме креативна людина вважатиметься безсмертною в цифровому форматі, що є виявом реального та віртуального світів як одного невід’ємного органічного цілого.

Біографія автора

Ю.П. ЛІСОВСЬКА

кандидат юридичних наук

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.17 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38-39. Ст. 380.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.10 р. № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.93 р. № 3792-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів: наказ Міністерства освіти та науки України від 14.07.15 р. № 758. Офіційний вісник України. 2015. № 62. Ст. 275. Ст. 2046.

Бусол О. Академічний плагіат: проблеми та способи законодавчого захисту авторського права. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1994:akad emichnij-plagiat&catid=8&Itemid=350

Шамис А.Л. Пути моделирования мышленияные синергетичесике нейронные сети, мышление и творчество, формальные модели поведения и “распознавание с пониманием”. Москва: КомКнига, 2006. 336 с.

Андроід Філіпа Діка. URL: https://www.hansonrobotics.com/philip-k-dick

Лісовський П.М. Контррозвідка: квантова безпека та громадськість: навч. посібник. Київ: Видавничий дім “Кондор”, 2020. 188 с.

Курко М.Н., Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Криптологія: навч. посібник. Київ: Видавничий дім “Кондор”, 2020. 248 с.

Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Квантова комп’ютеризація як феноменально-цифрова комунікація у міжнародному праві: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 218 с.

Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг: навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті