Проблема надання нормативно-правової інформації в особливих умовах

Автор(и)

  • С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270359

Ключові слова:

інформаційні технології, нормативно-правова інформація, оперативне надання інформації

Анотація

В роботі розглядаються питання створення автоматизованої системи зберігання та оперативного надання широкому колу громадян нормативно-правової інформації на різних рівнях адміністративно-територіального устрою України.

Біографія автора

С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2939-17#Text (дата звернення: 08.06.2022).

Офіційний український державний сайт “Децентралізація влади”. URL: https://decentral ization.gov.ua (дата звернення: 09.06.2022).

Цифрова трансформація. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-dopomoga/ coordination/cifrova-transformaciya (дата звернення: 08.06.2022).

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 09.06.2022).

Про місцеві державні адміністрації та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні: проект закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293 (дата звернення: 09.06.2022).

Нестерович В.Ф. Децентралізація як конституційний принцип здійснення публічної влади на регіональному та місцевому рівнях. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 47-54. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/ uploads/2019/12/3-19-ua/10.pdf (дата звернення: 30.03.2022).

Vivien A. Schmidt, Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization. Cambridge University Press, 1990. 406 p.

Robert Leroux, French Liberalism in the 19th Century: An Anthology, Chapter 6: Maurice Block on “Decentralization”, Routledge, 2012. 320 p.

Barbara Levick Claudius Psychology Press, 2012. 257 p. URL: https://www.perlego.com/ book/1642544/claudius-pdf (дата звернення: 09.06.2022).

Ведель Ж. Административное право Франции. Москва: Прогресс, 1973. 512 c.

Лелеченко А.П., Васильєва О.І., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. Київ, 2017. 110 с.

Батанов О.В. Муніципальне право в умовах глобалізації. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 84-88.

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. – (Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні DESPRO”). Київ: ТОВ “Софія”, 2012. 128 с.

Колишко Р.А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку. Вісник КНУ. Серія “Міжнародні відносини”. 2003. Вип. 27. С. 198-204.

Мішина Н. Законопроекти для розвитку локальної демократії в Україні. Юридичний вісник. 2014. № 2. С. 36-40.

Федоренко В.Л., Чернеженко О.М. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні: монографія; за ред. В.Л. Федоренка. Київ: Ліра, 2017. 288 с.

Брайчевський С.М. Уніфікація структури правової інформації в умовах децентралізації: матеріали першої конф. Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан та проблеми, 30 берез. 2021 р. Київ. С. 40-43

Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право і процес. Київ: Парламентське вид-во, 2014. 518 с.

Юридична енциклопедія. URL: https://leksika.com.ua/15731028/legal/unifikatsiya_v_pravi (дата звернення: 09.06.2022).

Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.06.2022).

Реліз мобільного застосунку “Дія”: державні послуги онлайн. URL: https://diia.gov.ua/ news/reliz-mobilnogo-zastosunku-diya (дата звернення: 10.06.2022).

Корж І.Ф. Парламентський контроль у сферах духовності і культури: безпековий аспект. Інформація і право. № 3(38)/2021. С. 9-20. URL: http://ippi.org.ua/korzh-if-parlamentskii-kontrol-u-sferakh-dukhovnosti-i-kulturi-bezpekovii-aspekt-st-9-20 (дата звернення: 10.06.2022).

Парламентський контроль: практичні поради та рекомендації для підвищення ефективності. URL: https://www1.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/PRP_Guide_ Parliamentary _Oversight-UKR.pdf (дата звернення: 10.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті