Правова інформація як база для ухвалення окремих юридично значимих рішень

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ заступник керівника наукового центру  ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0446-5975
  • Т.І. КОРЖ головний консультант Секретаріату Конституційного Суду України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270357

Ключові слова:

конституційне рішення, правова інформація, судове рішення, управлінський акт, юридична позиція

Анотація

В даній статті досліджується питання значення та застосування правової інформації для прийняття окремих юридично значимих актів, таких як управлінське рішення, а також розкривається процедура здійснення конституційного провадження для подальшого ухвалення рішень Конституційного Суду. Надається авторське визначення терміну “конституційне провадження” та місце правової інформації в ньому.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, заступник керівника наукового центру  ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Юридична енциклопедія: в 6 т.; за ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: “Укр. енциклопедія”, 2003. Т. 5. 736 с.

Янг С. Системное управление организацией. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/5817 (дата звернення: 27.03.2022).

Управлінські рішення: сутність, класифікація, умови та процес прийняття. URL: https://ru. osvita.ua/vnz/reports/management/15389 (дата звернення: 27.03.2022).

Правова інформація. Енциклопедія соціогуманітарної інформації: в 2 т.; за ред. К.І. Бєлякова. Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. Т. 1. 472 с.

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 3322-XII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 27.03.2022).

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 04.04.2022).

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.17 р. № 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text (дата звернення: 09.04.2022).

Регламент Конституційного Суду України: Постанова Конституційного Суду України від 22.02.18 р. № 1-пс/2018. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/reglament_2.pdf (дата звернення: 10.04.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті