Правове регулювання гендерної рівності в українському законодавстві

Автор(и)

  • Т.В. МАНЬГОРА доцент кафедри права  Вінницького національного аграрного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-7010-8768
  • Т.В. ПІКОВСЬКА доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету, Україна https://orcid.org/0000-0003-4418-5628

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270257

Ключові слова:

гендерна рівність, гендерно збалансоване суспільство, міжнародне законодавство, паритетна демократія, громадянське суспільство

Анотація

Статтю присвячено питанню гендерної рівності в українському законодавстві. Проаналізовано шлях України до створення гендерно збалансованого суспільства, яке є важливим етапом для вступу України до Європейського Союзу. Визначено, що існує факт так званої прихованої дискримінації, відображеної у свідомості суспільства й консервативних стереотипах. Визначено, що Україна неодноразово підтверджувала, що поділяє гендерні принципи і напрями діяльності з утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, проголошені в міжнародних документах.

Біографії авторів

Т.В. МАНЬГОРА , доцент кафедри права  Вінницького національного аграрного університету

кандидат юридичних наук

Т.В. ПІКОВСЬКА, доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету

кандидат історичних наук

Посилання

Буковинська Н. Гендерна рівність: шлях до успіху чи загроза майбутньому? Підприємництво, господарство і право. 2017. Вип. 3. С. 191-194.

Герасименко Г.В. Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні. Умань: СПД Сочінський, 2008. 250 с.

Грабовська І. Досвід становлення суспільства паритетної демократії в сучасній Україні: досягнення, проблеми, перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії, 27 – 29 квіт. 2011 р. Тернопіль, 2011. С. 25-28.

Крочук М.І. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 464-471.

Конституція України: Закон України від 28.06.96. р. № 254/96-ВР. URL: https://www.presid ent.gov.ua/documents/constitution (дата звернення: 16.02.2022).

Кодекс законів про працюУкраїни: Закон України від 10.12.71 р. № 322-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 16.02.2022).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.11.05 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.97 р. № 776/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998. № 20. Ст. 99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 16.02.2022).

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.01 р. № 2789-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002. № 10. Ст. 70. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2789-14#Text (дата звернення: 16.02.2022)

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.17 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. № 5. Ст. 35. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 2229-19#Text (дата звернення: 16.02.2022).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.05 р. № 2866-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005. № 52. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/ 2866-15#Text(дата звернення: 16.02.2022).

Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі: Закон України від 10.09.21 р. № 1750-IX. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021. № 50. Ст. 400. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1750-20#Text (дата звернення: 12.04.2022).

Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.20 р. № 1128-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1128-2020-р#Text. (дата звернення: 16.02.2022).

Питання українського правопису: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.19 р. № 437. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2019-п#Text (дата звернення: 16.02.2022).

Про затвердження Переліку важких робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 р. № 256. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94#Text (дата звернення: 16.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті