Цифрова трансформація освіти та цифрових компетентностей: правові аспекти

Автор(и)

  • М.В. ДУБНЯК старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; с.н.с. наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права, ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7281-6568

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270253

Ключові слова:

цифрова трансформація, освіта, інформаційна грамотність, медіа-грамотність, цифрова грамотність, мета-грамотність, інформаційні компетентності

Анотація

У статті розглядається процес цифрової трансформації у сфері освіти та формується поняття “цифрова трансформація освіти”. Досліджується генеза становлення концепцій “інформаційна грамотність”, “медіаграмотність”, “цифрова грамотність”, “мета-грамотність”. Аналізуються стандарти базової та вищої освіти (спеціальність 081 “Право”, 015 “Професійна освіта”) в аспекті закріплення рівнів володіння інформаційними компетентностями та “Рамки цифрової компетентності”. З урахуванням концепту мета-грамотності, пропонується класифікація “інформаційно-технологічних компетентностей” та “фахових інформаційних компетентностей”.

Біографія автора

М.В. ДУБНЯК, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; с.н.с. наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права, ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Концепція розвитку цифрових компетентностей: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.21 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80# Text (дата звернення: 05.09.2022).

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднює “Рамки цифрової компетентності” для громадян із метою широкого громадського та експертного обговорення (2021). URL: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya -gromadyan (дата звернення: 05.09.2022).

Баранов О.А. Соціальна та цифрова трансформації: джерело правових проблем. Інформація і право. № 3(38)/2021. С. 59-73.

Про освіту: Закон України від 05.09.17 р. № 2145-19, редакція від 05.07.22 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 05.09.2022).

Маньгора В.В. Розвиток дистанційної юридичної освіти на сучасному етапі в Україні, Інформація і право. № 2(41)/2022. С. 138-148

Кіндратець О. Проблеми цифрової трансформації освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2019. С. 59-60.

Арешонков В.Ю. Цифровізація вищої освіти: виклики та відповіді. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2(2). С. 1-6.

Іванова С.М., Кільченко А.В. Цифрова трансформація освіти і науки: зарубіжний досвід. URL: https://lib.iitta.gov.ua/727860/1/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE% D0 %B2%D0%B0%D0%A1%D0%9C_%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%92_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_2021_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf (дата звернення: 05.09.2022).

Цифрова трансформація освіти і науки. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/cifrova-transfor maciya-osviti-ta-nauki (дата звернення: 05.09.2022).

Zurkowski Paul G. (1974). The Information Service Environment Relationships and Priorities. Related Paper No. 5 (Report). URL: https://eric.ed.gov/?id=ED100391 (дата звернення: 05.09.2022).

Sample A. (2020) Historical development of definitions of information literacy: A literature review of selected resources. The Journal of Academic Librarianship. 46(2): 102116.doi:10.1016/j. acalib.2020.102116.

Eisenberg, Michael B. (2008).Information Literacy: Essential Skills for the Information Age, DESIDOC Journal of Library & Information Technology. 28 (2): 39-47. doi:10.14429/djlit.28.2.166.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л.А. Найдьонової, М.М. Слюсаревського. Київ, 2016. 16 с. URL: http://mediaosvita.org.ua/book/ kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity (дата звернення: 05.09.2022).

Five laws of media and information literasy (MIL) URL: https://webarchive.unesco. org/web/20170129224040; http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ Events/ mil_five_laws _english. png (дата звернення: 05.09.2022).

Aviram A. Eshet-Alkalai, Yoram (2006).Towards a Theory of Digital Literacy: Three Scenarios for the Next Steps. European Journal of Open, Distance and E-learning. 9 (1). ISSN 1027-5207.

Грамотність. URL: https://uk.wikipedia.org

Державний стандарт базової середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.20 р. № 898. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv -povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення: 05.09.2022).

Cтандарт вищої освіти для спеціальності 081 “Право”, першого бакалаврського рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.22 р. № 644. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/ zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 05.09.2022).

Професійний стандарт на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти”: наказ Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.21 р. № 610. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf (дата звернення: 05.09.2022).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 015 “Професійна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністрства освіти і науки України від 21.11.19 р. № 1460. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti -i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 05.09.2022).

Опис “Рамки цифрової компетентності” для громадян України (2021) URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi- kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf (дата звернення: 05.09.2022).

Ray E. Feinberg, Daniel E. (2021). “Deepening Understanding: Adding Privacy into a Library and Information Studies Course”. The Serials Librarian. 81 (1): 59-68. doi:10.1080/0361526 X.2021.1900022. ISSN 0361-526X.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті