Політика відкритого доступу до результатів науково-дослідних проектів, закріплена в договорах на проведення досліджень і розробок: досвід країн Європи, США та шляхи його впровадження в Україні

Автор(и)

  • К.С. ШАХБАЗЯН учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2205-374X

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270250

Ключові слова:

договори у сфері проведення наукових досліджень та розробок, політика відкритого доступу, захист прав інтелектуальної власності на результати наукових проектів

Анотація

У статті аналізується досвід країн ЄС та США щодо впровадження політики відкритого доступу до результатів наукових досліджень. Визначено наявні в Європі та США підходи до формування такої політики під час спільних проектів за участю науково-дослідних та освітніх установ, а також її втілення в положеннях договорів з досліджень і розробок; також, запропоновані рекомендації із втілення політики відкритого доступу в положеннях договорів на проведення НДДКР за участю науковців України.

Біографія автора

К.С. ШАХБАЗЯН , учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Кунанець Н.Е., Веретеннікова Н.В. Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. Львів, 2014. № 783. С. 354-361.

Кучма І.Л. Назаровець С.А. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ. Вісник Національної академії наук України. 2016. № 6. С. 86-91.

Діденко Ю. Ініціатива Євросоюзу щодо відкритого доступу до наукових публікацій і доцільність її підтримки в НАН України. Наука України у світовому інформаційному просторі. – (НАН України) Київ, 2019. Вип. 16. С. 20-25.

Єгоров І.Ю. Забезпечення відкритості результатів наукових досліджень: сучасні підходи до вирішення проблеми. Університетські наукові записки. Хмельницьке, 2018. Вип. 2. С. 6-16.

Ярошенко Т.О., Чуканова С.О. Відкритий доступ: переваги і перестороги. – (Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації). Київ: УкрІНТЕІ, 2017. Підрозділ 2.1. С. 20-27.

Рижкова Ю., Хаустов В., Грига В. Наука може стати локомотивом, який витягне Україну з економічної прірви. Дзеркало тижня. – (Веб-сайт, 06.08.2022). URL: https://zn.ua/ukr/ science/nauka-mozhe-stati-lokomotivom-jakij-vitjahne-ukrajinu-z-ekonomichnoji-prirvi.html

Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі. Наука України у світовому інформаційному просторі. – (НАН України). Київ, 2016. Вип. 13. С. 62-70.

Троцька В.М. Відкритий доступ до опублікованих творів: питання дотримання авторського права. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 2. С. 22-31.

Шахбазян К. Вимоги щодо охорони авторського права для розміщення статей наукових журналів у бібліографічних та реферативних базах даних SCOPUS, WEB OF SCIENCE, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL тощо: зб. статей Наука України у світовому інформаційному просторі. – (НАН України). Київ: Академперіодика, 2018. Вип. 15. С. 46-55.

Собін О.К. Особливості проведення фіксації веб-ресурсів для виявлення плагіату у наукових роботах, що знаходяться у відкритому доступі: матеріали “кругл. столу” Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні, 30 верес. 2016 р. – (М-во юстиції України, НДІ судової експертизи з питань інтелектуальної власності). Київ, 2016. С. 68-71.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament,The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of Regions “Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research”. European Commission, Brussels, 17.7.2012. COM(2012) 401 final.

Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020. URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants _manual/hi/oa_pilot/h 2020-hi -oa-pilot-guide_en.pdf

Plan “S”. URL: https://openscience.in.ua/plan-s.html

Web-site of European Commission where all resalts of the FP Projects are recommended (by European COmmission) to be published. URL: https://open-research-europe.ec.europa.eu/ about/policies/ #licenses

Memorandum “Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research”. URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-01/documents/ostp_memo_increasing_public _ac cess.pdf

Stebbins M. Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research. The white house. 22.02.13. URL: https://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research

Open, Public, Electronic and Necessary (OPEN) Government Data Act. URL: https://www.cong ress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2852

Fair Access to Science and Technology Research Act, FASTR (latest version of the bill - 2018). URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1701

Документи, які містять політику Університету і всіх його установ в галузі захисту прав ІВ та ВД. Перелік стандартизованих угод. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/ intellectual-property/standard-agreements-and-forms; Керівництво з підготовки угод ДР на замовлення і підтримки їхньої чинності. URL: https://www.utsystem.edu/sites/policy-library/polic ies/uts-125-guidance-negotiating-research-agreements-sponsors-and-processing-research-and-intel lectual -property-agreements; Правило 90101. URL: https://www.utsystem.edu/board-of-regen ts/rules/ 90101-intellectual-property; Права ІВ, модельні статті. URL: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/intellectual-property-rights-sample-clauses

Сhecklist sponsored research and clinical trial agreements. URL: https://www.utsystem.edu/ offices/general-counsel/intellectual-property/intellectual-property-checklists/pub-clause-checklist-sponso red-researchand-clinical-trial-agreements

IPR Policies. URL: https://wustl.edu/about/compliance-policies/intellectual-property-research-policies/intellectual-property

Contract and Grant Manual. URL: https://www.ucop.edu/research-policy-analysis-coordina tion/resources-tools/contract-and-grant-manual/chapter11/chapter-11-300.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті