Система військової юстиції США: досвід для України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270247

Ключові слова:

військова юстиція, військові суди, військова прокуратура, військова поліція, військова юстиція США

Анотація

Стаття присвячена особливостям побудови та функціонування системи військової юстиції США задля використання позитивного досвіду під час реформування правоохоронної та судової системи України з метою адаптації її до стандартів держав-членів ЄС і НАТО, з урахуванням власного історичного досвіду та традицій.

Біографія автора

М.В. БЕЛАНЮК , учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юрідичних наук, старший дослідник

Посилання

Як змінювалися чисельність ЗСУ та витрати на оборону з 2013 року. URL: https://www. slovoidilo.ua/2021/06/30/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalysya-chyselnist-zsu-ta-vytraty-oboronu-2013-roku

Вторгненню Росії в Україну протистоять 700 тисяч українських військових – Зеленський. URL: https://mil.in.ua/uk/news/vtorgnennyu-rosiyi-v-ukrayinu-protystoyat-700-tysyach-ukrayinskyh-vijskovyh-zelenskyj

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Судова реформа очима громадян: що може позитивно вплинути на довіру до суду? URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/8122978245d2858ad0d7c28.25535334.pdf

Вашакмадзе М. Особливості військової юстиції: практичне керівництво. Женева: DCAF, 2018. С. 4.

Бобров Ю.О. Зарубіжний досвід побудови і діяльності військових судів: можливості та перспективи його впровадження в Україні. Публічне право. № 2 (30) 2018. С. 155-156

Судоустрій Сполучених Штатів Америки. URL: https://pidru4niki.com/1728092454476/ pravo/sudoustriy_spoluchenih_shtativ_ameriki

Шуров В. Дисциплинарная ответственность в вооруженных силах зарубежных государств. Право и жизнь. 2008. № 5 (122). С. 183.

Петухов Н.А., Шулепов Н.А. Военные суды в современном мире (Сравнительно-правовой анализ). Москва: Верховный Суд РФ; Военная коллегия, 2003. 344 с. С. 5.

Штейнберг М. Преступление и наказание в армии США. Русский базар. № 52 (452). С. 33. – (16 - 23 грудня 2004).

Uniform Code of Military Justice: Article 21. “Jurisdiction of courts-martial not exclusive”. URL: http://www.ucmj.us/sub-chapter-4-courtmartial-jurisdiction/821-article-21-jurisdiction-of-courtsma rtial-not-exclusive

Сапронов А.Т. Дисциплинарная практика в Вооруженных Силах США. Военная мысль. 1990. № 2. С. 61-68. С. 61.

Овчаренко А.С. Виконання покарань за Єдиним Кодексом військової юстиції США. Часопис Академії адвокатури України. Т. 7. № 3(24) 2014. С.65-73.

Романова И.М. Заключение под стражу военнослужащих в США и России: сравнительно-правовой анализ. Российский военно-правовой сборник “За права военнослужащих”. 2007. № 9. С. 572-575. С. 573.

Толкаченко А. А. Правовые основы исполнения уголовных наказаний применяемых к военнослужащим: дис. ...докт. юрид. наук: 20.02.03. Москва, 1997. 490 c. С. 356.

Військові суди: анахронізм, чи виклик часу? URL: http://khovk.org/ua/news/one_news/ 259.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті