Соціально-правовий захист особового складу сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах

Автор(и)

  • Л.М. СТРЕЛЬБИЦЬКА завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НА СБ України, Україна
  • М.П. СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ головний науковий співробітник науково-організаційного центру НА СБ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270244

Ключові слова:

соціально-правовий захист, соціальна безпека, права споживачів, кадрова безпека, соціальна і кадрова політика, система управління

Анотація

У статті досліджуються основні напрямки забезпечення соціально-правового захисту особового складу сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах. Серед таких напрямків особливе місце займають виявлення та усунення причин, що призводять до різкого розшарування суспільства під час переходу до воєнного стану в умовах ринкової економіки; ужиття своєчасних заходів щодо протидії кризовим демографічним процесам; створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного й духовного здоров’я тощо. Гарантії забезпечення соціально-правового захисту мають безпосередній вплив на мотивацію, моральний стан і боєздатність особового складу сектору безпеки і оборони України особливо в умовах воєнного стану. Аналізуються нормативно-правові акти, що регулюють соціально-правовий захист, його стан та шляхи покращення. Дані проблеми розглядаються з позицій соціальної і кадрової безпеки, які відіграють важливу роль у комплексному забезпеченні національної безпеки України. Такий підхід дав змогу правильно визначити суттєві загрози та ризики у зазначеній сфері, уникнути соціальної та кадрової катастрофи. Дається характеристика цих нових наукових категорій, їхній звязок із соціальною та кадровою політикою в державі. Наводиться досвід іноземних держав Євросоюзу та Північно-Атлантичного блоку, набутий з вищевказаних питань.

Біографії авторів

Л.М. СТРЕЛЬБИЦЬКА, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НА СБ України

доктор юридичних наук, професор

М.П. СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, головний науковий співробітник науково-організаційного центру НА СБ України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2018. № 31. Ст. 241.

Національна безпека: навчальний посібник / М.М. Чеховська, В.В. Остроухов, О.Л. Лісовська, І.М. Ничитайло, М.М. Присяжнюк, О.Ю. Полтораков, О.В. Чабала, В.С. Андрійчук, Н.В. Крапівіна; під заг. ред. проф. М.М. Чеховської. Київ: Нац. акад. СБ України, 2017. 344 с.

Бурда І.Я. Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі: автореф. дис. ...канд. екон. наук: 21.04.02. Луганськ, 2014. 21с.

Лисенко М.С. Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 7. С. 137-140.

Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Кадровая безопасность компании. Москва: Издательство “Альфа-Пресс”, 2011. 688 с.

Чумарин И.Г. Кадровая безопасность – представители групп риска в организации. Персонал-Микс. 2001. № 6. URL: http://www.poteri.net/publikatsii/personal-miks-6-2001.html

Кузьменко А.М., Жарков Я.М. Безпекознавство – основоположний теоретико-методологічний науковий напрям та навчальна дисципліна в системі підготовки фахівців військових, правоохоронних відомств та спецслужб: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Військова освіта: сьогодення та майбутнє; за заг. ред. Балабіна В.В. Киїі: ВІКНУ, 2012. С. 365.

Правова система України: стан, здобутки, прорахунки та перспективи. URL: http://ua. racurs.ua/1738-pravova-systema-ukrayiny-stan-zdobutky-prorahunky-i-perspektyvy

Желюк Т.Л. Державна служба: навч. посіб. Київ: ВД Професіонал, 2005. 576 с.

Боссарт Д., Деммке К. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу в ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу; пер. з англ. О.М. Шаленко. Київ: Міленіум, 2004. 128 с.

Стрельбицький М.П. Стрельбицька Л.М. Запобігання внутрішнім загрозам безпеці державного управління України: ретроспективна парадигма. Збірник наукових праць НА СБУ. 2018. № 66. С. 85-95.

Савченко А.В. Правоохоронні органи США: місія, організаційна структура та застосування кримінального законодавства: навчальний посібник. Київ: Текст, 2003. 122 с.

Ягун В. Реформування розвідувальних і спеціальних служб: незалежна експертна оцінка: матеріали першої міжнародної конференції Моніторинг викликів урядуванню в секторі безпеки України: стан і потреби, м. Київ, 21-22 січня 2016 р. Київ: Видавництво “Заповіт”, 2016. С. 44-49.

Пунь С. Міжнародна підтримка реформ в Україні: питання взаємодії і координації: матеріали третьої міжнародної конференції Моніторинг викликів урядуванню в секторі безпеки України: стан і потреби, м. Київ, 24 трав. 2016 р. Київ: Видавництво “Заповіт”, 2017. С. 27-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті