Захист приватності при використанні файлів “cookies”: аналіз стану правового регулювання за кордоном

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270239

Ключові слова:

GDPR, CCPA, захист персональних даних, файли “cookies”, приватність

Анотація

У статті досліджується світовий досвід регуляторних політик у сфері захисту персональних даних при використанні файлів “cookies” та ризиках приватності, які вони несуть. Розвиток інформаційних технологій створив розквіт електронної комерції та розвиток цифрових комунікативних технологій, але разом з цим стали з’являтися ризики у сфері захисту персональних даних. Розглянуто регламенти та умови обробки персональних даних у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет як у вітчизняному, так і міжнародному законодавствах. Крім того, розглянуто необхідність використання сучасних роз’яснень іноземних регуляторів та необхідність розуміння технічної частини при створенні модернізованого українського регламенту захисту персональних даних.

Посилання

Защита персональных данных / Баранов А., Брыжко В., Базанов Ю. Киев: Національне агентство по інформатизації при Президентові України, ВАТ КП ОТІ, 1998. 128 с. ISBN 966-7308-10-3; Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с. ISBN 978-617-7264-95-7.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. URL: https:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/2297-17/conv#n11 (дата звернення: 30.05.2022).

Регламент (ЄС) 2016/679 від 27.04.16 р. “Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний Регламент про захист даних)”. Art 4 GDPR. URL: https://gdpr-text.com/uk/ read/article-4 (дата звернення: 30.05.2022).

California Consumer Privacy Act (CCPA). State of California Department of Justice. URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB1121 (дата звернення: 30.05.2022).

Регламент (ЄС) 2016/679 від 27.04.16 р. Art 12 GDPR. URL: https://gdpr-text. com/uk/read/ article-12 (дата звернення 30.05.2022)

Privacy policy generator. URL: https://www.privacypolicies.com/ (дата звернення 30.05.2022).

Кобрін А., Корчинський Д., Некрутенко В. GDPR: посібник з виживання; під ред. Д. Іванова. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2022. С. 114. ISBN 978-966-992-729-3.

Coventry M., Jeske D., Blynthe M., Turland J., Brigs P. Personality and Social Framing in Privacy Decision-Making: A Study on Cookie Acceptance. 07.09.2016. URL: https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2016.01341 (дата звернення: 30.05.2022).

EDPB Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679. 04.05.2020. URL: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf (дата звернення: 30.05.2022).

Політика конфеденційності та умови використання. Google. URL: https://policies. google.com/technologies/cookies?hl=ua (дата звернення: 30.05.2022).

Лясківський І. CCPA, GDPR, Закон України “Про захист персональних даних”. Вони однакові? – (Legal IT Group). URL: https://legalitgroup.com/ccpa-gdpr-zakon-ukrayini-pro-zahist-personalnih-danih-voni-odnakovi (дата звернення: 30.05.2022).

What is a web session? Hazelcast glossary. URL: https://hazelcast.com/glossary/web-session

CNIL. Cookies and other tracking devices. 23.06.2019. URL: https://www.cnil.fr/en/cookies-and-other-tracking-devices-cnil-publishes-new-guidelines (дата звернення 30.05.2022).

Рильков C. Що таке файли “cookies” і для чого вони потрібні? URL: https://highload. today/cookies

Е-privacy. Directive 2002/58/ЄC. 25.11.2009. URL: https://edps.europa.eu/sites/default/ files/publication/08-04-10_e-privacy_en.pdf (дата звернення: 30.05.2022).

Guidelines on the use of cookies and other tracking tools. 10 June 2021. Official Journal of the Italian Republic. No 163 of 9 July 2021. URL: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/ docweb/-/docweb-display/docweb/9677876#english (дата звернення: 30.05.2022).

Регламент (ЄС) 2016/679 від 27.04.16 р. P. 1. Art 6. URL: https://gdpr-text.com/uk/read/ article-6/ (дата звернення: 30.05.2022).

Opinion 03/2013 on purpose limitation (WP 203) adopted on 2 april 2013. URL: https:// ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf (дата звернення: 30.05.2022).

Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under article 7 of Directive 95/46/ЕC (WP 217). URL: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217en.pdf (дата звернення: 30.05.2022).

ENISA. Data Pseudonymisation: Advanced Techniques and Use Cases. 28.01.2021. URl: https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases (дата звернення: 30.05.2022).

Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80/conv#n11 (дата звернення: 30.05.2022).

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. П. 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 30.05.2022).

Про захист персональних даних: проект закону від 07.06.21 р. № 5628. URl: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72160 (дата звернення: 30.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті