Механізм національного відновлення в системі європейського законодавства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270094

Ключові слова:

законодавство, відновлення, пост-ковідне відновлення, післявоєнне відновлення, план відновлення та стійкості

Анотація

Досліджуються проблеми застосування механізму національного відновлення в сучасному європейському законодавстві та пов’язаних аналітичних документах описового та рекомендаційного характеру, підготовлених групами експертів. Ініціатива пост-ковідного відновлення держав-членів Європейського Союзу реалізована в європейському законодавстві у вигляді оперативно підготовленої сукупності документів, що включають спеціальний інструментарій її правового регулювання. Результативність реалізації механізму забезпечується тим, що: 1) створена спеціальна законодавча база, яка ґрунтується на вже відпрацьованих на практиці нормах європейського законодавства; 2) чітко встановлено єдину методику національного стратегічного планування відновлення, загальна рамка її цілей та процедур. Використано єдиний інструмент стратегічного планування в вигляді “планів відновлення та стійкості” (Recovery and Resilience Plan), спрямованих на пом’якшення економічних та соціальних наслідків пандемії Covid-19; 3) сформована нова європейська та національна моделі публічного управління, яка включає створення спеціальних інституцій з відповідними повноваженнями, зміною прав та обов’язків низки європейських та національних органів влади; 4) розбудовано фінансовий інструментарій довгострокового залучення та розподілу коштів, що спрямовуються на цілі відновлення, який не може реалізуватися без довіри інвесторів; 5) є політична підтримка ініціативи з боку інституцій громадянського суспільства. Ініціатива також включає набір державно-громадянських ініціатив у конкретних сферах та пропозицій щодо розбудови нового інструментарію публічно-громадянського управління, які в цілому склали основу нових “соціальних контрактів”. Сукупність правових та експертно-аналітичних документів сучасного європейського законодавства з проблем пост-ковідного відновлення, комплекс визначених в них ініціатив, завдань та ризиків, що має підтверджену практикою протягом останніх років результативність, дозволяє зробити висновки про можливість його застосування при опрацюванні загальних контурів концепції післявоєнного відновлення України.

Біографії авторів

І.Б. ЖИЛЯЄВ, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПедН України

доктор економічних наук, с.н.с.

В.М. ФУРАШЕВ

кандидат технічних наук, с.н.с., доцент

Посилання

Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни: Указ Президента України від 21.04.22 р. № 266/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 2662022-42225

URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslid kiv-vijni/robochi-grupi

План відновлення України. URL: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini

, World Bank. 2022. Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment. Washington, D.C. : World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/099445209072239810/P1788430483 7910630b9c6040ac12428d5c

T. Becker, B. Eichengreen, Y. Gorodnichenko, S. Guriev, S. Johnson, T. Mylovanov, K. Rogoff, B. Weder di Mauro (2022). A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine. Centre for Economic Policy Research. URL: https://cepr.org/system/files/2022-08/BlueprintReconstruction Ukraine. pdf

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.12 р. № 5403-VI: редакція від 06.08.22 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

WHO Director-General’s keynote speech at Health20 Summit: “A new age of health multilateralism, partnership and equity”. 1 September 2022. URL: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-keynote-speech-at-health20-summit---a-new-age-of-health-multilateralism--partnership-and-equity----1-september-2022

Програма з відновлення України. Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 09.12.20 р. (ратифіковано Законом України від 14.07.21 № 1645-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_002-20#Text

URL: Recovery and Resilience Scoreboard https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html

Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1662482558283

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Semi-annual report on the execution of the NextGenerationEU funding operations pursuant to Article 12 of Commission Implementing Decision C(2021)2502. 1 January 2022 - 30 June 2022. COM/2022/335 final URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0335&qid= 1662482558283

The European Semester in the time of the Recovery and Resilience Facility. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic- governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/2022-european-semester-cycle_en

Review report on the implementation of the Recovery and Resilience Facility. Report from the Commission to the European Parliament and the Council. 29.7.2022 COM(2022) 383 final URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_383_1_en.pdf

Commission Staff Working Document. Guidance to Member States Recovery and Resilien Plans. 22.1.2021 SWD(2021) 12 final. PART 1/2. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ document_travail_service_part1_v2_en.pdf: Commission Staff Working Document. Guidance to Member States Recovery and Resilien Plans. 22.1.2021 SWD(2021) 12 final. PART 2/2. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a new funding strategy to finance NextGenerationEU. COM/2021/250 final. URL: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0250&qid=1662482558283

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2021/241 as regards REPowerEU chapters in recovery and resilience plans and amending Regulation 2021/1060, 2021/2115, 2003/87/EC and Decision 2015/1814. URL: https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-amending-regulation-eu-2021-241-regards-repowereu-chapters-recovery-and-resilience-plans-and-amending-regulation-2021-1060-2021-2115-2003-87-ec-2015-1814_en

REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition. European Commission. Press release.18 May 2022. URL: https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131

Офіційний сайт бази даних EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті