Сучасна війна: трансформація до мережевих форм

Автор(и)

  • О.П. ДЗЬОБАНЬ головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна http://orcid.org/0000-0002-2075-7508
  • О.В. ПРУДНИКОВА професор кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна http://orcid.org/0000-0003-4610-908X

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270092

Ключові слова:

інформаційно-мережевий вплив, інформаційні технології, інформаційна зброя, інформаційна війна, мережева війна, мережево-центрична війна

Анотація

Зроблена спроба осмислення трансформації війни як соціокультурного феномена з акцентом на актуалізації нового виду зброї – інформаційної зброї. Обґрунтовується, що мережеві війни є специфічним видом інформаційних війн. Показано, що процеси розвитку інформаційної війни та її технологічного інструментарію пов’язані зі зміною типу наукової раціональності в ході історичного розвитку людини та суспільства. Акцентується увага, що мережева війна є фактором формування соціальних страхів і “екзистенційного вакууму”, оскільки інформаційний простір активно впливає на суспільні відносини і сферу безпеки. Обґрунтовується висновок, що у центрі війни, як і раніше, залишається людина, її воля, і мережево-центрична війна є людино-центричною, або такою, що в неї немає будь-якого центру взагалі.

Біографії авторів

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

О.В. ПРУДНИКОВА, професор кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, доцент

Посилання

Долгов К. Современные войны и вооруженные конфликты: истоки, причины и пути решения. URL: https://interaffairs.ru/news/show/14724 (дата звернення: 07.09.2022).

Хомский Н. Мир мчится к пропасти. URL: https://ru.euronews.com/2015/04/17/chomsky-says-us-is-world-s-biggest-terrorist (дата звернення: 09.09.2022).

Війна. Соціологія права: енциклопедичний словник / Герасіна Л.М., Панфілов О.Ю., Погрібна В.Л., Требін М.П.; за ред. М.П. Требіна. Харків: Право, 2020. С. 146-148.

Дугин А. Геополитика постмодерна. Санкт-Петербург: Амфора, 2007. 382 с.

Alberts D., Garstka J., Stein F. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority. Washington, DC: CCRP Publication Series, 1999. 287 p.

Скорик А.Б., Ярош С.П. Еволюційний розвиток концепції мережево-центричних війн, системно-концептуальні основи теорії дата-центричних операцій. Наукові праці Харківського національного університету Повітряних Сил. 2020. № 4. С. 26-34.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Феномен мережевих війн: до проблеми філософського осмислення. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2021. № 3 (50). С. 11-27.

Бережна М.С. Інформаційні та мережні війни у військових доктринах США. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. Історія. 2010. Т. 129. Вип. 116. С. 77-80.

Шумка А.В., Черник П.П. Інформаційно-мережева війна – нова форма міждержавного протиборства початку ХХІ ст. Військово-науковий вісник. 2013. Вип. 19. С. 243-255.

Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія / за ред. В.А. Кротюка. Харків: ФОП Федорко М.Ю., 2021. 558 с.

Дзьобань О.П., Соснін О.В. Мережево-комунікативний простір управління. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 63. С. 174-186.

Лаврінчук О.В., Валерко В.В., Цвєтков Є.В. Аналіз основних напрямків впровадження принципів мережецентричних війн у збройних силах провідних країн світу. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2012. № 2. С. 87-93.

Сенченко О. Інформаційно-мережеві війни – стратегічні війни другого покоління. Вісник Книжкової палати. 2016. № 10. С. 36-40.

Куц М.Ю. Мережні війни: сутність та основні характеристики. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2015. № 2. С. 277-286.

Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. Москва: Евразийское движение, 2011. 130 с.

Данильян О., Дзьобань О. Мережеві війни як форма інформаційної експансії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, м. Дніпро, 5 – 6 лист. 2021 р. Дніпро: ПрінтДім, 2021. С. 92-95.

Ковалевич Б.В. Соціальні мережі як новий інструмент ведення інформаційних війн у сучасному світі. Грані. 2014. № 4. С. 118-121.

Курбан О.В. Інтернет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній гібридній війні. Наукові записки Української академії друкарства. 2017. № 1. С. 264-273.

Сенченко О. Мережевий інструментарій нових війн. Вісник книжкової палати. 2017. № 1. С. 37-41.

Ганнова О.С. Сетевая война: сущность и содержание. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/setevaya-voyna-suschnost-i-soderzhanie (дата звернення: 09.09.2022).

Smith, Edward A., Jr. Effects Based Operations: Applying Network-centric Warfare in Peace, Crisis, and War. URL: https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA118039873&sid=google Scholar&v=21&it=r&linkaccess=abs&issn=00281484&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E 1650e512 (дата звернення: 08.09.2022).

Почепцов Г. Інформаційна війна як інтелектуальна війна. URL: http://osvita.media sapiens.ua/material/13303 (дата звернення: 10.09.2022).

Contextos Humanistas. Expresiones para el Siglo XXI. Cerdeña: Fondazione Giovannino Pinna, 2022. 90 p.

Getman A.P., Danilyan O.G., Dzeban A.P., Kalynovskyi Yu.Yu. Modern ontology: reflection on the continuity of cyberspace and virtual reality. Revista de Filosofía. 2022-3 (Sep-Dic). Vol. 39. № 102. Р. 78-94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

Статті