Особливості виконання нотаріусом функції щодо забезпечення доказів у кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження (Україна та Сполучені Штати Америки)

Автор(и)

  • О.В. КОРОТЮК професор кафедри приватного права Державного податкового університету,  приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Україна https://orcid.org/0000-0003-0081-3901

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270077

Ключові слова:

нотаріус, правовий статус, доказ, нотаріальний документ, забезпечення доказів, кримінальне законодавство США

Анотація

У статті розкрито особливості виконання нотаріусом функції щодо забезпечення доказів у кримінальному процесі на базі порівняльного аналізу запропонованих в Україні змін до законодавства про нотаріат і положень Кримінального кодексу штату Арізона (США). Зроблено висновок про те, що нотаріальна дія “забезпечення доказів”, яку український законодавець пропонує додати до переліку нотаріальних дій, полягає у засвідченні нотаріусом наданих йому даних (інформації), що може здійснюватися різними способами (шляхом документування, огляду певних об’єктів, відео- та аудіозапису тощо). Таким чином, забезпечення доказів як нотаріальна дія має ознаки новизни як змістовно (оскільки полягає у засвідченні нотаріусом інформації), так і у способі виконання відповідної нотаріальної процедури (шляхом огляду певних об’єктів, здійснення відео- та аудіозапису тощо). У законодавстві США ми бачимо інший підхід законодавця. Зокрема, можна виділити такі особливості закріплення виконання нотаріусом функції щодо забезпечення доказів у кримінальному провадженні за кримінальним законодавством штату Арізона: А) Безпосередньо у кримінально-правових нормах визначено статус засвідченого нотаріусом або іншою компетентною особою афідевіту як документа, що є доказом у кримінальному провадженні. Б) У певних передбачених законом випадках викладення фактів, які стосуються кримінального провадження, має відбуватися саме шляхом складання документа, засвідченого нотаріусом чи іншою компетентною особою. В) В кримінально-правових нормах визначено процесуальні наслідки складання документа, який використовується як доказ у кримінальному провадженні. У порівнянні підходів законодавця України і США до закріплення в законодавстві повноважень нотаріуса щодо виконання функції забезпечення доказів, варто звернути увагу на такі аспекти. Запропоновані зміни законодавства України про нотаріат стосуються виключно спеціальних норм щодо вчинення нотаріальних дій і полягають у наданні нотаріусу права виконувати додатковий різновид нотаріального посвідчення фактів, а саме – факту надання особою певної інформації. При цьому такі зміни не забезпечуються відповідними змінами процесуальних і матеріальних норм кримінального, цивільного, господарського законодавства тощо. В США, натомість, законодавець акцентує увагу на функції нотаріуса щодо забезпечення доказів шляхом передбачення особливого правового статусу нотаріального документа і його доказової сили безпосередньо в кримінально-правових нормах (які в тому числі часто врегульовують і питання процесуального характеру). При цьому, процедура вчинення нотаріальних дій не змінюється. Зроблено висновок про те, що є ефективним підхід, передбачений у законодавстві Сполучених Штатів Америки, до закріплення функції нотаріуса щодо забезпечення доказів, що побудований за допомогою таких основних юридичних конструкцій: 1) передбачення у кримінально-правових і процесуальних нормах спеціального статусу нотаріального документа; 2) визначення нотаріальної форми деяких процесуальних документів; 3) конкретизація процесуальних наслідків, що виникають для учасників кримінального провадження у разі складання/подання або не подання відповідного документа у нотаріальній формі; 4) передбачення у кримінально-правових нормах,  які  передбачають  кримінальну  відповідальність  за  надання неправдивих свідчень, випадків надання неправдивих чи суперечливих свідчень саме при складанні нотаріального документа, що є документом-доказом у певній справі. Визначено, що ефективне виконання даної функції нотаріусом України має забезпечуватися відповідними положеннями спеціального процесуального та іншого законодавства, зокрема: а) зміни до процесуальних норм (кримінально-процесуальне законодавство, цивільно-процесуальне законодавство тощо) щодо можливості забезпечення доказів нотаріусом, а також визначення правового статусу, доказової сили нотаріального документа (акту про забезпечення доказів тощо) і порядку його використання у відповідному судовому процесі чи іншому провадженні; б) зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за надання неправдивих свідчень (показань) або надання неправдивих відомостей (даних) нотаріусу при виконанні ним функції забезпечення доказів; в) передбачення нотаріальної форми для певних різновидів процесуальних документів, що подаються як докази наявності/відсутності певних обставин, фактів тощо у відповідних категоріях судових справ та інших проваджень.

Біографія автора

О.В. КОРОТЮК, професор кафедри приватного права Державного податкового університету,  приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права Державного податкового університету

Посилання

Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: навчальний посібник. Київ: “Юрисконсульт”, 2006. 342 с.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 р. № 3425-XII. Голос України, 1993. № 188. – (05.10.1993 р.).

Комаров В. В., Баранкова В.В. Нотаріат в Україні: підручник. Харків: Право, 2011. 384 с.

Коротюк О.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про нотаріат”. 2-е вид., перероб. та допов. Київ: ОВК, 2013. 776 с.

Кримінальний кодекс УкраїниЗакон України від 05.04.01 р. №2341-III. Офіційний вісник України, 2001. № 21 (08.06.2001). Ст. 920.

Кримінальний кодекс штату Арізона ; переклад О.Д. Жмурко, В.С. Станіч / під ред. О.В. Коротюк. Київ: ОВК, 2021. 644 с.

Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2006. 238 с.

Нотаріус як спеціальний суб’єкт злочину: монографія. 2-е вид. Київ: ОВК, 2017. 216 с.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності від 10.06.21 р. № 5644. URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72191

Василів С., Сорочкіна О. Світові системи нотаріату: порівняльний аналіз. Юридичні науки, 2020. Т. 7. № 1. С. 134-140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті