Науково-консультативна рада при Конституційному Суді України як суб’єкт наукового забезпечення його діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270076

Ключові слова:

наукове забезпечення, суб’єкти наукового забезпечення, Науково-консультативна рада, Суд, науково-консультативний висновок

Анотація

У статті досліджено питання визначення правового статусу Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України, механізмів і напрямів її функціонування, розкрито унікальність цієї інституції наукового забезпечення діяльності Суду. Розкрито особливості правового статусу Науково-консультативної ради, які зумовлюють її унікальність. Розкрито зміст і характер роботи Науково-консультативної ради, яку можна охарактеризувати як наукову діяльність робочого органу, в межах якої ухвалюється спільне рішення; як персональну наукову діяльність, в межах якої висвітлюється індивідуальна позиція члена Науково-консультативної ради. Визначено, що повноваження Науково-консультативної ради, напрями діяльності її членів є похідними від повноважень Конституційного Суду України та унормовані на рівні внутрішнього акта Суду. Підкреслено, що діяльність Науково-консультативної ради є відкритою та прозорою.

Посилання

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.17 р. № 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text (дата звернення: 28.06.2022).

Про Науково-консультативну раду Конституційного Суду України: Постанова Конституційного Суду України від 03.12.18 р. № 38-п/2018. URL: https://ccu.gov.ua/storinka/ naukovo-konsultatyvna-rada-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny (дата звернення: 28.06.2022).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Савенко М.Д. Методологія юридичної аргументації у рішеннях конституційної юстиції. Наукові записки НаУКМА. 2012. Т. 129: Юрид. науки. С. 11-15.

Савчин М.В. Природа актів Конституційного Суду України: теоретико-методологічні аспекти. Вісник Конституційного Суду України. 2007. № 5. С. 71-78.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.16 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 28.06.2022).

Про Науково-консультативну раду при Верховному Суді: Постанова Пленуму Верховного Суду від 02.02.18 р. № 1. URL:https://www.supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/ ppn_kr (дата звернення: 28.06.2022).

Куц Г.Г. Науково-консультативна рада при Верховному Суді України. Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. Київ: Вид. дім “Ін-юре“. 2001. С. 238-242.

Регламент Конституційного Суду України: Рішення Конституційного Суду України від 05.03.97 р. № 2-з/1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97#Text (дата звернення: 28.06.2022).

Про Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 30.12.21 р. № 502. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/502/21-%D1%80%D0%B3#Text (дата звернення: 18.07.2022).

Про створення Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань: Наказ Державного бюро розслідувань від 23.02.18 р. № 16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0276-18#Text (дата звернення: 24.07.2022).

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного бюро розслідувань від 23 лютого 2018 року № 16: наказ Державного бюро розслідувань від 28.01.21 р. № 72. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/DBR21002 (дата звернення: 24.07.2022).

Хотинська-Нор О.З. Теорія і практика судової реформи в Україні: монографія. Київ: Алерта, 2016. С. 395.

Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 р. № 4038-ХІІ. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 28.07.2022).

Матеріали у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих приписів статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення“, статей 15, 151, 26 Закону України “Про кінематографію“. URL:https://ccu.gov.ua/docs/4518 (дата звернення: 28.08.2022).

Науково-правовий висновок співробітників НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України щодо листа судді Конституційного Суду України Лемака В.В. від 18.09.20 р. № 359-005-16/3812. URL:https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/ 12/Tezy_18 _09_2020_36.pdf (дата звернення: 28.08.2022).

Засідання Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. URL: https://ccu.gov.ua/novyna/vidbulosya-zasidannya-naukovo-konsultatyvnoyi-rady-konstytuciynogo-sudu- ukrayiny (дата звернення: 28.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті