Інструментарій контрольних функцій парламентського комітету (на прикладі науки та вищої освіти)

Автор(и)

  • І.Б. ЖИЛЯЄВ головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПедН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7118-0254

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270075

Ключові слова:

парламент, парламентський контроль, контрольні функції парламенту, розгляд контрольних питань, слухання в комітеті

Анотація

Розглянута нормативно-правова база здійснення контрольних функцій в комітетах українського парламенту. Узагальнено перелік інструментів функцій контролю: слухання в комітеті, розгляд контрольних питань, проведення “круглих столів” і виїзних засідань тощо. Проаналізовано особливості законодавчого забезпечення сфер освіти і науки як об’єкту та предмету парламентського контролю. Досліджено практику роботи Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій із здійснення контрольних функцій при проведенні комітетських слухань.

Біографія автора

І.Б. ЖИЛЯЄВ, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПедН України

доктор економічних наук, с.н.с.

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю: проект закону від 18.09.20 р., реєстр. № 4131, поданий н.д. Д. Разумковим та іншими. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69998

Euronest (2019), Resolution by the Euronest Parliamentary Assembly on Parliamentary oversight as a tool to strengthen democracy, accountability and effectiveness of state institutions in the Eastern Partner countries 09.12.2019 № AP102.659v03-00 URL: http://www.epgencms.europarl. europa.eu/cmsdata/upload/bc023780-624a-4f8e-b523-cd54bc3855c0/NEST_8th_resolution_POL_EN. pdf

Про освіту: Закон України від 05.09.17 р. № 2145-VIII, редакція від 05.07.22 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про фахову передвищу освіту: Закон України від 06.06.19 р. № 2745-VIII, редакція від 01.05.22 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n1258

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.15 р. № 848-VIII, редакція від 06.04.22 р.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n647

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.02 р. № 40-IV, редакція від 12.04.22 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.11 р. № 3715-VI, редакція від 08.06.22 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text

Заславський О., Ієрусалимов В., Соколова М. Оцінка реалізації внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Київ. Лабораторія законодавчих ініціатив. 2019. 114 с. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/parliament_road map _report_ukr.pdf

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.95 р. № 116/95-ВР, редакція від 01.01.21 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.10 р. № 1861-VI, редакція від 01.01.21 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text

Інформаційно-пошукова система “Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws

Пилипчук В.Г. Системні проблеми та пріоритети розвитку парламентського контролю в контексті цифрових та суспільних трансформацій: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми, м. Київ, 30 бер. 2021 р. / упор.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021. С. 12-20. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/zbirnik _tez_konferenciyi_30.03.2021_0.pdf

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 29.08.19 р. № 19-IX, редакція від 18.12.20 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-20#Text

Офіційний веб-сайт Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій. URL: http://kno.rada.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті