Кібербезпека “суспільства знань” як невід’ємна складова поступального розвитку України у поствоєнний період

Автор(и)

  • О.Д. ДОВГАНЬ ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна
  • А.В. ТАРАСЮК ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270072

Ключові слова:

кібербезпека, інформаційна безпека, кіберпростір, кіберзагрози, суспільство знань

Анотація

У статті проаналізовано основні засади розвитку національних інтересів України в кібернетичній сфері, а також визначені пов’язані із цим актуальні проблеми забезпечення кібербезпеки.Обґрунтовано, що нормативно-правова база – головна передумова забезпечення кібербезпеки держави. За результатами дослідження визначені можливі шляхи вирішення відповідних проблем та підвищення ефективності забезпечення кібербезпеки та розвитку суспільства знань і післявоєнний період.

Біографії авторів

О.Д. ДОВГАНЬ , ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

А.В. ТАРАСЮК, ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, доцент

Посилання

3rd QUARTER REPORT, 2022. Issued by the regional cyber defence centre. 1 July – 30 September. 13 s.

Martin C., Libicki M. What is information warfare? Washington, 1995. URL: http//www. rand.org/about/people/l/libicki_martin_c.html

К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО 2005. URL: http//unesdoc.unesco

McKinsey Global Institute. Applying artificial intelligence for social good . Global Institute. 2018. URL: https://www.mckinsey.com/featuredinsights/artificial-intelligence/applying-artificial-intel ligence-for-social-good

The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum. Geneva. 2018. URL: https://www.weforum.org

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем: монографія / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.; за ред. О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2016. 488 с.

Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: колективна монографія / за ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. 292 с.

Dzeban O., Aleksandrova O., Vinnikova N. Axiological portrait of information society. Схід: аналітично-інформаційний журнал. 2019. № 5 (163). С. 13-19.

Yoneji Masuda The Information Society as Post-industrial Society. World Future Society, 1981. P. 171.

Drucker P.F. The Age of Discontinuity: Guidelines to our Changing Society. London: Heinemann, 1969.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Від “інформаційного суспільства” до “інформаційної безпеки”: до проблеми концептуалізації сутності понять. Інформація і право. № 2(29)/2019. С. 60-73.

Довгань О.Д., Тарасюк А.В., Ткачук Т.Ю. Кібербезпека “суспільсва знань”: монографія. Київ-Одеса: Фенікс, 2021. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті