Розвиток сучасного антитерористичного законодавства США

Автор(и)

  • Г.Б. МАЛАХОВ науковий співробітник Українського науково-дослідного Інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5333-0666

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270064

Ключові слова:

антитерористичне законодавство, боротьба з тероризмом, США, стратегія протидії тероризму, суб’єкти боротьби з тероризмом, терористична загроза

Анотація

Стаття присвячена аналізу розвитку сучасного антитерористичного законодавства США. Розглянуто законодавчі цілі та завдання, які вирішує держава в конкретний історичний період. Проаналізовано прийняті Конгресом США закони, спрямовані на боротьбу із внутрішнім та міжнародним тероризмом. Стаття охоплює події після 11 вересня 2001 року. Розглядаються Патріотичний акт США та інші закони, створені для боротьби з тероризмом. Виділяються головні елементи стратегії протидії тероризму та стратегії національної безпеки США. Визначено основні напрямки державної політики США у сфері протидії тероризму.

Посилання

Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне кримінально-правове дослідження: монографія. Київ: КНТ, 2007. 596 с.

Корнієнко М.В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США. Київ: НТВ Правник, 2002. 292 с.

Bassionni M. Cheriff. Substantive Criminal Law. Springfield, 1978. 640 р.

Wells P.W. Basic Law for the Law Enforcement Officer. Philadelphia, 1976. 534 р.

Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Deventer; Boston: Kluwer, 1993. 350 p.

Jacobs J.B., Potter K. Hate crimes. Criminal Law and Identity Politics. N.Y. Oxford University Press, 1998. 212 p.

Антипенко В.Ф. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції. Київ, 2008. 406 с.

Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование): монография. Москва: Nota Bene, 2000. 320 c.

Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2015. 435 с.

Мокляк В.В. Сучасний досвід США у сфері запобігання тероризму. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. № 34. С. 219-229. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2017_34_20.

Бохенко В.М. Удосконалення системи боротьби з тероризмом: досвід США. Інформація і право. № 3(38)/2021. С. 149-154.

Uniting And Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 / Public Law 107–56 – OCT. 26, 2001. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf (дата звернення: 13.11.2022).

Антитерористичне законодавство США: висновки для України. URL: https://niss.gov. ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/antyterorystychne-zakonodavstvo-ssha-vysnovky-dlya-ukrayiny (дата звернення: 13.11.2022).

Green, Shannon N. Do we need a new strategy to prevent terrorist attacks on the United States? Center for strategic and international studies. URL: https://www.csis.org/analysis/do-we-neednew-strategy-prevent-terrorist-attacks-united-states (дата звернення: 09.11.2022).

Homeland Security Act of 2002. Public Law 107–296. URL: https://legcounsel.house. gov/Comps/Homeland%20Security%20Act%20Of%202002. pdf (дата звернення: 13.11.2022).

Our Mission – Department of Homeland Security. URL: https://www.dhs.gov/our-mission (дата звернення: 13.11.2022).

Ефремов А.Е. Этапы развития законодательства сша по борьбе с терроризмом после 11 сентября 2001 года. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 3. С. 88-94.

Воронин Ю.А., Беляева И.М., Кухтина Т.В. Стратегия борьбы с терроризмом в США: современные тенденции. Вестник ЮУрГУ. Серия “Право”. 2019. Т. 19. № 4. С. 7-13.

National Security Strategy. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/defaultfiles/docs/ 2015_national (дата звернення: 13.11.2022).

Стукаліна О.В., Кулик Л.М. Міжнародний досвід запобігання терористичним актам у великих містах. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/84/2184/ 4720-1?inline=1 (дата звернення: 13.11.2022).

Резнікова О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь; за заг. ред. О.О. Резнікової. Київ: НІСД, 2017. 60 с.

Паливода В.О. Національна стратегія протидії внутрішньому тероризму Сполучених Штатів Америки: аналітичне дослідження. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/natsionalna-stratehiya-protydiyi-vnutrishnomu-teroryzmu(дата звернення: 13.11.2022).

Our Mission – Department of Homeland Security. URL: https://www.dhs.gov/our-mission (дата звернення: 13.11.2022).

Малахов Г.Б. Нова стратегія протидії тероризму в США. Інформація і право. № 1(40)/2022. С. 119-123.

Канафина Г.Е. К вопросу о политике США в области борьбы с международным терроризмом. URL: http://www.Albest.ru (дата звернення: 13.11.2022).

Bruce Hoffman. Inside Terrorism: Columbia University Press. N.Y., 1998. 288 p.

Основні положення нової Стратегії національної безпеки США. URL: https://niss.gov. ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/osnovni-polozhennya-novoyi-stratehiyi-natsionalnoyi-bezpeky.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті