Відображення сучасних Інтернет-трекерів у законодавстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270062

Ключові слова:

GDPR, CCPA, захист персональних даних, трекер, приватність, Privacy Policy, Cookies Policy, кібербезпека

Анотація

У статті досліджується феномен Інтернет-трекерів та ризиків, які вони несуть у сфері захисту персональних даних та ризиків приватності користувача. Розвиток інформаційних технологій створив розквіт електронної комерції та цифрових комунікативних технологій, але разом з цим стали з’являтися ризики у сфері захисту персональних даних, безпеки та кібербезпеки користувачів. Розглянуто регламенти та умови обробки персональних даних у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет як у вітчизняному, так і міжнародному законодавствах. Крім того, розглянуто необхідність використання сучасних роз’яснень іноземних регуляторів та необхідність розуміння технічної частини при створенні модернізованого українського регламенту захисту персональних даних.

Посилання

The right to be left alone. The Enjoyment of Financial and Personal Privacy Is Fundamental to a Free and Civil Society. Mark Skousen. 01.05.2002. URL: https://fee.org/articles/the-right-to-be-left-alone (дата звернення: 01.08.2022).

The Holocaust Encyclopedia. Locating the victims. United States Holocaust Memorial Museum. URL: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/locating-the-victims (дата звернення: 01.08.2022).

IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between Nazi Germany and America's Most Powerful Corporation. ByEdwin Black. New York: Crown, 2001. 519 pp. Cloth. ISBN 0-609-60799-5.

Dehomag D11 sorter. United States Holocaust Memorial Museum. URL: https://collections. ushmm.org/search/catalog/irn521587 (дата звернення: 01.08.2022).

Загальної декларація ООН про права людини від 1948 року. Стаття 29. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version (дата звернення: 01.08.2022).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.10.10 р. № 2297-VI. URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2297-17/conv#n11 (дата звернення: 01.08.2022).

Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80/conv#n11 (дата звернення: 01.08.2022 ).

CCPA. California Consumer Privacy Act (CCPA). State of California Department of Justice. URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB1121 (дата звернення: 01.08.2022).

General Data Protection Regulator від 25 травня 2016 року. Art 4 GDPR. URL: https://gdpr-text.com/uk/read/article-4 (дата звернення: 01.08.2022).

General Data Protection Regulator від 25 травня 2016 року. Art 12 GDPR. URL: https://gdpr-text.com/uk/read/article-12 (дата звернення: 01.08.2022).

CNIL. Cookies and other tracking devices. 23.06.2019. URL: https://www.cnil.fr/en/cookies-and-other-tracking-devices-cnil-publishes-new-guidelines (дата звернення: 01.08.2022).

E-Рrivacy Directive 2002/58/ЄC від 25.11.2009. URL: https://edps.europa.eu/sites/default/ files/publication/08-04-10_e-privacy_en.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

Рильков C. Що таке файли “cookies” і для чого вони потрібні? URL: https://highload. today/cookies (дата звернення: 01.08.2022).

Політика конфеденційності та умови використання. Google. URL: https://policies.goog le.com/technologies/cookies?hl=ua (дата звернення: 01.08.2022).

Кобрін А., Корчинський Д., Некрутенко В. GDPR посібник з виживання / під ред. Д. Іванова. Одеса: видавничий дім “Гельветика”, 2022. С. 114. ISBN 978-966-992-729-3.

General Data Protection Regulator від 25 травня 2016 року. Art 22 GDPR. URL: https://gdpr-text.com/uk/read/article-22 (дата звернення: 01.08.2022).

General Data Protection Regulator від 25 травня 2016 року. P1-f. Art 6 GDPR. URL: https://gdpr-text.com/uk/read/article-6 (дата звернення: 01.08.2022).

Інструкція щодо згоди. Guidelines on Consent under Regulation 2016/679. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623051 (дата звернення: 01.08.2022).

Fingerprint JS. Служба ідентифікації відвідувачів. URL: https://github.com/fingerprintjs/ fingerprintjs (дата звернення: 01.08.2022).

General Data Protection Regulator від 25 травня 2016 року. Art 28 GDPR. URL: https://gdpr- text.com/uk/read/article-28 (дата звернення: 01.08.2022).

C. Matte, N. Bielova, C. Santos. Do Cookie Banners Respect my Choice?: Measuring Legal Compliance of Banners from IAB Europe’s Transparency and Consent Framework. DOI: 10.11 09/SP40000.2020.00076. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9152617/references#ref erences (дата звернення: 01.08.2022).

F. Krause. IOS Privacy: Instagram and Facebook can track anything you do on any website in their in-app browser. URL: https://krausefx.com/blog/ios-privacy-instagram-and-facebook-can-tra ck-anything-you-do-on-any-website-in-their-in-app-browser (дата звернення: 01.08.2022).

Карєв І.Ю., Фурашев В.М. Кіберсталкінг: відображення у національному законодавстві. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 29-34. URL: http://ippi.org.ua/kar%D1%94v-iyu-furashev-vm-kiberstalking-vidobrazhennya-u-natsionalnomu-zakonodavstvi-s-29-34 (дата звернення: 01.08.2022).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-ІІІ. (Ч. 1 ст. 359). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#n2480 (дата звернення: 01.08.2022).

Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.16 р. № 669-2016-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/669-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.08.2022).

Firefox 72 blocks third-party fingerprinting resources. Mozzila Security Blog. URL: https://blog.mozilla.org/security/2020/01/07/firefox-72-fingerprinting (дата звернення: 01.08.2022).

Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних. Інформація і право. № 4(19)/2016 р. С. 60-70. URL: http://ippi.org.ua/pilipchuk-vg-brizhko-vm-informatsiina-bezpeka-ta-privatnist-u-sferi-zakhistu-personalnikh-danikh-sto (дата звернення: 01.08.2022).

Cyber Killer Chain. Lockhead Martin Corporation. URL: https://www.lockheedmartin. com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html (дата звернення: 01.08.2022).

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека”. Правова інформатика. № 2(42)/2014. С. 54-62. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/14boavpk.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 33-46.

Фурашев В.М. Сутність та визначення понять “інформаційна безпека” і “безпека інформації”. Правова інформатика. № 2(34)/2012. С. 51-59. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/ files/12fvmbbi.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті