Предмет і метод інформаційного права в сучасних дискусіях

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270058

Ключові слова:

інформаційні відносини, комплексне право, “межовість” інформаційного права, принципи права, метод “зв’язування”, феноменологія, інтенційний метод

Анотація

У статті розглядаються сучасні дискусійні підходи до розуміння регулятивно визначальних концептів інформаційного права, його предметності й методологічної визначеності. Поряд з існуючими точками зору автор аргументує необхідність і важливість кваліфікації інформаційних відносин як предмету інформаційного права, що і визначає його специфіку як соціального феномену, виокремлюючи його з системи інших правовідносин. В процесі аналізу тих  прийомів та методів, що застосовуються в інформаційному праві автор зосереджує увагу на такому унікальному регулятивному методі, як інтенція, який, на його думку, має виступати ключовим методом інформаційно – правових реалій. Саме інтенція, вважає автор, володіє механізмом перетворення свідомістю інформації в належну, необхідну, цілеспрямовану і придатну до практичного використання. Ця нова ідея пропонується для подальшого обговорення і можливого конституювання в інформаційному праві.

Біографія автора

В.А. ЯЩЕНКО , головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Грицай І.О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни інформаційне право: для студентів. Дніпро, 2016. 123 с.

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційне право: навчальний посібник. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 136 с.

Калюжний Р.А., Марценюк А.Г. Предмет та методи інформаційного права. Правова інформатика. № 3(19)/2008. C. 24.

Кульчій О.О. Інформаційне право: навчально-методичний посібник. Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі, 2015. 193 с.

Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник. Харків: БУРУН і К., 2011. 334 с.

Баранов О.А. Методи інформаційного права. Правова інформатика. № 4(16)/2007. С. 8-12.

Сіро М. Феноменальна інтенціональність: Стенфордська енциклопедія філософії, (stanford.edu). Вперше опубліковано 29 серпня 2016 р.; змістовна редакція 29 січня 2019 р.

Кузь М.М. Інтенціональний аналіз правового буття: дис. канд. наук: 12.00.12 – філософія права. 198 с.

Новейший философский словарь. Минск: Кн. дом “Интерпрессервис”, 2001. 1279 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Статті