Трансформація органів військової прокуратури в Україні: історико-правовий аналіз

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254354

Ключові слова:

військова прокуратура, військові суди, військова юстиція, органи військового правопорядку

Анотація

У статті висвітлюються особливості трансформації органів військової прокуратури в Україні, як однієї зі складових військової юстиції, а також процеси, які відбуваються з цією структурою з початку прийняття незалежності України, задля виявлення проблемних питань, причин та перспектив щодо відновлення повноцінної системи військової юстиції.

Біографія автора

М.В. БЕЛАНЮК , учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук, ст. дослідник

Посилання

Стратегія воєнної безпеки України: Указ Президента України від 25.03.21 р. № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661

Вдовитченко В. Система військової юстиції як частина військової організації України. Вестник Национальной академии прокуратуры Украины. № 2(60)'2019. С. 16-27. URL: https://doi.org/10.34285/visnyknapu2019.02.016; Баганець О. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України; передмова М.А. Погорецький. Київ: Алерта, 2019. 258 с.; Богуцький П. Система правового забезпечення національної безпеки України у воєнній сфері; Бобров Ю. Адміністративно-правові засади створення та діяльності військових судів в сучасній Україні; Доронін І. Захист прав військовослужбовців як функція військової юстиції. Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / упоряд.: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2019. 226 с.; До створення в Україні дієвої системи органів військової юстиції. URL: https://ukrain epravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/do-stvorennya-v-ukrayini-diyevoyi-systemy-organiv-viy skovoyi-yustytsiyi; Котляренко О. Перспективи формування військової поліції як складової системи військової юстиції в Україні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 1. С. 56-64; Матіос А. Так зване реформування правоохоронних органів – це диверсія проти держави – (26 січня 2016 р.). URL: http://matios.info/uk/novini; Лощихін О., Шевченко А. Роль військових судів в реформування судової системи сучасної України. Право.ua. 2015. № 3. С. 5-11; Тенюх І. Відновлення військових прокуратур – лише половина справи – (22 серпня 2014 р.). URL: http://forbes.ua/ua/ nation/1377497; Шошура А. Прокурор: Суд над військовими має бути також військовим. URL: https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=pub lications&_t=rec&id=307997&fp=30

Богуцький П. Система правового забезпечення національної безпеки України у воєнній сфері. Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2019. 226 с.

Шошура А. Прокурор: Суд над військовими має бути також військовим. URL: https://vppnr. gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=307997&fp=30

До створення в Україні дієвої системи органів військової юстиції. URL: https://ukrain epravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/do-stvorennya-v-ukrayini-diyevoyi-systemy-organiv-vi yskovoyi-yustytsiyi

Баганець О. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України; передмова М.А. Погорецький. Київ: Алерта, 2019. 258 с.

Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про прокуратуру”: Закон України від 26.11.93 р. № 3662-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3662-12#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: Закон України від 13.04.12 р. № 4652-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури: Закон України від 18.09.12 р. № 5288-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5288-17/ed20120918#Text

Про особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері: наказ Генерального прокуратура України від 12.07.12 р. № 12гн. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0012900-12/ed20120712#Text

Дмитренко Н.А. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у Збройних Силах України: дис. докт. філософії: 081 - Право / Дмитренко Наталя Андріївна. Херсон – Одеса. 2020. 235 с. URL: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Disertatsiya _Dm itrenko-20.07.pdf

Рябошапка проти Матіоса. У Зеленського хочуть ліквідувати військову прокуратуру. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/8/7223138

Прийнятий Закон щодо відновлення військових прокуратур. – (сайт Чернівецької обласної прокуратури). URL: https://chrn.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=1431 46&fp=90

Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” щодо утворення військових прокуратур: Закон України від 14.08.14 р. № 1642-VII. URL:https://ips.ligazakon.net/document/T1 41642?an=5

Про особливості діяльності військових прокуратур: наказ Генерального прокуратура України від 29.08.14 р. № 12гн. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012900-14#Text

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.16 р. № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text

Вдовитченко В. Система військової юстиції як частина військової організації України. Вісник Національної академії прокуратури України. № 2(60)'2019 (2019) 2 Visn. Nac. akad. Pro kur. Ukr. 16-27.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від 19.09.19 р. № 113-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: проект закону від 29.08.19 р. № 1032. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66266

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від 19.09.19 р. № 113-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text

Лист офісу Генерального прокурора від 28.09.21 р. № 06-46558-20 на ім’я Шамари О.В., 5 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті