Нова стратегія протидії тероризму в США

Автор(и)

  • Г.Б. МАЛАХОВ науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна http://orcid.org/0000-0002-5333-0666

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254350

Ключові слова:

боротьба з тероризмом, США, стратегія протидії тероризму, суб’єкти боротьби з тероризмом, терористична загроза, американське законодавство

Анотація

Стаття присвячена аналізу нової стратегії протидії тероризму у США. Розглядаються основні елементи цієї стратегії. У статті дається оцінка ступеня ефективності вживаних в США заходів з протидії тероризму. Висвітлюється взаємодія суб’єктів боротьби з тероризмом в рамках цієї стратегії. Виділяється напрямок протидії кібертероризму. Відзначається роль приватного сектору у боротьбі з тероризмом.

Посилання

Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь [Резнікова О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є.] ; за заг. ред. О.О. Резнікової. Київ: НІСД, 2017. 60 с.

Стукаліна О.В., Кулик Л.М. Міжнародний досвід запобігання терористичним актам у великих містах. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/84/2184/ 4720-1?inline=1 (дата звернення: 13.02.2022).

Деникер Г. Стратегия антитеррора: факты, выборы, требования. Новые пути борьбы с терроризмом. Терроризм в современном капиталистическом обществе. Москва, 1982. Вып. 2. С. 76-80.

Laqueur W. Postmodern Terrorism. Foreign Affairs. Vol. 75. № 5 (Sept./Oct.). 1996. P. 24-36.

Parkes R. Migration and terrorism: the new frontiers for European solidarity. European Union Institute for Security Studies, Brief Issue 37, December 2015.

Bruce Hoffman. Inside Terrorism: Columbia University Press. N.Y., 1998. 288 p.

Антипенко В.Ф. Оптимізація антитероистичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції. К., 2008. 406 с.

Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование): монография. Москва: Nota Bene, 2000. 320 c.

Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2015. 435 с.

Мокляк В.В. Сучасний досвід США у сфері запобігання тероризму. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. № 34. С. 219-229. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz _2017_ 34_20.

Uniting And Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 / Public Law 107–56 – OCT. 26, 2001. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf (дата звернення: 13.02.2022).

Паливода В.О. Національна стратегія протидії внутрішньому тероризму Сполучених Штатів Америки: аналітичне дослідження. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/natsionalna-stratehiya-protydiyi-vnutrishnomu-teroryzmu(дата звернення: 13.02.2022).

Воронин Ю.А., Беляева И.М., Кухтина Т.В. Стратегия борьбы с терроризмом в США: современные тенденции. Вестник ЮУрГУ. Серия “Право”. 2019. Т. 19. № 4. С. 7-13.

National Security Strategy. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/defaultfiles/docs/2015_ national (дата звернення: 13.02.2022).

National Strategy for Counterterrorism of the United States of America. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf (дата звернення: 09.01.2022).

Канафина Г.Е. К вопросу о политике США в области борьбы с международным терроризмом. URL: http://www.Albest.ru (дата звернення: 13.02.2022).

Бохенко В.М. Удосконалення системи боротьби з тероризмом: досвід США. Інформація і право. № 3(38)/2021. С. 149-154.

Блэкнер Ф. Информационные технологии и организации: уроки 80-х и перспективы 90-х. Психология труда и организационная психология. Москва, 1995. 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті