Стратегічні засади забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах

Автор(и)

  • В.Я. НОВИЦЬКИЙ науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна http://orcid.org/0000-0001-7386-1221

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254349

Ключові слова:

державна інформаційна політика, гібридні загрози, спецслужба, інформаційна безпека, вітчизняний інформаційний простір, спеціальна інформаційна операція, маніпулювання свідомістю.

Анотація

Розглянуто гібридні інформаційні загрози та виклики, які поширює РФ. Окреслено основні положення сучасної Стратегії інформаційної безпеки України. Розкрито зміст, мета та завдання Стратегії інформаційної безпеки. Деталізовано концептуальні засади державної інформаційної політики в умовах сучасності. Висвітлено типові види загроз зовнішнього інформаційного впливу. Акцентовано увагу на особливостях проведення спеціальних інформаційних операцій проти України. Узагальнено стратегічні засади забезпечення інформаційної безпеки. Підсумовано здобутки вітчизняної спецслужби у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Запропоновано уточнення компетенції вітчизняної спецслужби щодо збереження функції забезпечення інформаційної безпеки в умовах її реформування. Визначено шляхи подальшої діяльності Служби безпеки України у рамках реалізації контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання та локалізацію деструктивної діяльності РФ на шкоду державним інтересам в інформаційній сфері.

Посилання

Стратегія інформаційної безпеки: Указ Президента України від 28.12.21 р. № 685/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069

Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри. Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 89-103.

Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір: монографія. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 411 с.

Золотар О.О. Правові основи інформаційної безпеки людини: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.07. Харків. 2018. 37 с.

Перун Т.С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.07. Львів. 2019. 23 с.

Солодка О.М. Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України. Інформація і право. № 3(15)/2015. С. 36-42.

Тарасенко Н. Доктрина інформаційної безпеки України в оцінках експертів. Резонанс. 2017. № 18. С. 3-14. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2017/rez18.pdf

Гордієнко С. Доктринальні положення інформаційної безпеки України в умовах сучасності. Юридичний вісник. 2019. № 3. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/doktryn alni-polozhennya-informatsijnoyi-bezpeky-ukrayiny-v-umovah-suchasnosti

Самохвалов Ю.Я., Браіловський М.М. Оцінка інформаційної безпеки організації за критерієм впевненості. Захист інформації. 2019. Т. 21. № 1. С. 13-24.

Турчак А.В. Основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 123-127.

Гаврильців М.Т. Інформаційна безпека держави в системі національної безпеки України. Юридичний науковий журнал. 2020. № 2. С. 200-203.

“Україна – на вістрі гібридної атаки РФ у світі” – на міжнародній конференції в Академії СБУ обговорили досвід протидії інформаційним операціям РФ. URL: https://academy. ssu.gov.ua/ua/news-1-8-136-ukraina-–-na-vistri-gibridnoi-ataki-rf-u-sviti-–-na-mizhnarodniy-konferencii -v-akademii-sbu-obgovorili-d

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті