Особливості юридичної відповідальності за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним

Автор(и)

  • В.В. МАНЬГОРА доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, Україна http://orcid.org/0000-0003-3812-3797
  • К.А. ВІТКОВСЬКА студентка Вінницького національного аграрного університету, Україна
  • К.А. ВІТКОВСЬКА студентка Вінницького національного аграрного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254347

Ключові слова:

булінг (цькування), система протидії булінгу, протидія булінгу, правові засоби протидії булінгу, правова оцінка булінгу, юридична відповідальність за прояви булінгу, юридичної відповідальності неповнолітніх за прояви булінгу, шляхи боротьби з булінгом.

Анотація

У статті автор розглядає правові засоби як частину системи протидії булінгу, охарактеризує особливості правової оцінки булінгу та особливості юридичної відповідальності, юридичної відповідальності неповнолітніх за прояви булінгу, проаналізовує дані судової практики, визначає шляхи боротьби з булінгом.

Біографія автора

В.В. МАНЬГОРА , доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню): Закон України від 18.12.18 р. № 2657-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2657-19 (дата звернення: 14.10.2020).

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід: методичний посібник / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. Київ: ТОВ “Агентство “Україна”, 2019. 132 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.84 р. № 8073-Х (в редакції від 07.02.20 р.). Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Про освіту: Закон України від 05.09.17 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38-39. Ст. 380.

Градова Ю., Артаманова М. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “ПРАВО”. Вип. 28. 2019. С. 33-41.

Гомзяк І. Правозастосовна практика стосовно булінгу: що необхідно знати правозахиснику. URL: http://zakon 1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення: 15.01.2022).

Мельничук О.Ф. Правові засоби протидії булінгу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. 2019. Вип. 55. Т. 2. С. 44-47.

Іваній О.М. Соціальна та кримінально-правова характеристика булінгу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 3. Т. 2. С. 107-110.

Кримінальний кодекс України. Київ: Центр навчальної літератури. 2020. 175 с.

Проць О.Є., Романків Р.В. Протидія булінгу: правові аспекти захисту дітей від насильства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. 2020. Вип. 60. С. 127-130.

Цивільний кодекс України. Київ: Центр навчальної літератури. 2021. 296 с.

В Україні суд виніс перше рішення за булінг у школі. URL: https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-sud-vinis-pershe-rishennya-za-buling-u-shkoli-1296255.html (дата звернення: 15.01.2022).

Козяченко В.В., Семегіна Д.І. Булінг в Україні як нове поняття хуліганства серед неповнолітніх. Поріняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С. 289-292.

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. URL: https://www.unicef.org/ ukraine/uk/convention (дата звернення: 15.01.2022).

Алексеєнко Т.Ф. Булінг і мобінг: причини розвитку і шляхи профілактики URL: http://lib.iitta.gov.ua/712116/1/01_18 (дата звернення: 15.01.2022).

Скорбун І., Флярковська О., Усатенко Г. Організація протидії та попередження булінгу (цькуванню) в закладі освіти. URL:https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/deps/ps/buling/modul e2/konspekt.pdf (дата звернення: 15.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті