Деструктивний вплив засобів масової інформації на суспільну і особистісну свідомість та поведінку молоді

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254346

Ключові слова:

інформація, засоби масової інформації, пропаганда, суспільна свідомість, громадська думка.

Анотація

У статті розглянуто деструктивний вплив інформації та пропаганди на суспільну та особистісну свідомість та поведінку молоді. З’ясовано, що негативний вплив на поведінку молоді в наш час, здійснюють засоби масової інформації. Також негативний вплив на поведінку молодих людей чинить постійний та необмежений доступ до мережі Інтернет, що в свою чергу призводить до різних відхилень у моделі поведінки молоді. Визначено, що засоби масової інформації на основі реалізації значної кількості прийомів та методів пропаганди і дезінформації маніпулюють суспільною свідомістю сучасної молоді. Діяльність засобів масової інформації, основним завданням яких є вплив на суспільну думку, по відношенню до молоді може бути руйнівною, у зв’язку з тим, що молоде покоління, внаслідок недостатнього досвіду, не може контролювати такий вплив і навіювання. Доведено, що маніпулювання людською свідомістю, навіювання націоналістичних стереотипів та негативних установок з метою спонукання суспільства до конкретних дій та вчинків здійснюється саме через засоби масової інформації. У зв’язку з тим, що взаємодія особистості з засобами масової інформації здійснюється постійно, то і вплив є вагомим. Зроблено висновки, що в наш час існування сучасних інформаційно-комунікативних технологій та реалізація маніпуляції на основі інформації та пропаганди здійснює цілеспрямований та агресивний вплив на суспільну та особистісну свідомість, особливо на поведінку молоді.

Посилання

Балл Г.А., Бургин М.С. Анализ психологических воздействий и его педагогическое значение. Вопросы психологии. 1994. № 4. С. 56-66.

Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / В. Гавловський, Р. Калюжний, В. Попович, М. Швець та ін.; за ред. д.е.н., професора, М. Швеця та д.ю.н., професора Р. Калюжного. Ужгород: ІВА, 2003. 240 с.; Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство. 2-ге вид., доп. – (Аксіологія, с. 21-27) Харків: “Право”, 2021. 288 с. ISBN 978-966-998-080-9.

Дзьобань О.П. Homo informaticus: до проблеми осмислення сутності. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / ред. А.П. Гетьман та ін. Харків: “Право”, 2014. № 1 (20). С. 13-21.

Куликов В.Н. Прикладне исследование социально-психологического воздействия. Прикладные проблемы социальной психологии. 1983. С. 158-172.

Куций О.А. Види психологічного впливу у діяльності спеціалістів ризиконебезпечних професій. URL: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol7/0 31.pdf

Ліпкан В. Зміст пропаганди на сучасному етапі. GOAL. 2016. URL: http://goal-int.org/ zmist-propagandi-na-suchasnomu-etapi

Лукасевич О.А., Титар Ю.В. Маніпулятивні прийоми: особливості використання у міжособистісному спілкуванні. URL: file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0 %B0/Downloads/pspz_2017_2_22.pdf

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. Москва: УРСС, 2006. 311 с.

Остроухов В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59848/14-Ostroukhov.pdf?sequence=1

Павлов Д. Політична пропаганда: до визначення поняття. URL: file:///C:/Users/%D0 %9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0%B0/Downloads/gileya_2013_79_102.pdf

Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Знання, 2008. 559 с.

Стратегія національної безпеки: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Шестаков В.І., Міхєєв Ю.І. Методичний підхід до виявлення ознак інформаційно-психологічного впливу в системі попередження та захисту від зовнішніх інформаційних загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення, м. Маріуполь, 9 черв. 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 277-281.

Abdol Hossein Joodaki. The Ubiquitous Effect of Television and Dominant Surveillance in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. Volume VII, Number 3, 2015 General Issue.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті