Класифікація інформаційних прав людини: розвиток підходів

Автор(и)

  • О.О. ТИХОМИРОВ доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національна академія Служби безпеки України, Україна http://orcid.org/0000-0001-5163-6584

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254341

Ключові слова:

права людини, покоління прав людини, інформаційні права людини, інформаційне суспільство, інформаційне право, суспільство майбутнього, класифікація.

Анотація

Статтю присвячено класифікаційному аспекту осмислення інформаційних прав людини з позицій теорії інформаційного права. В якості класифікаційних ознак використано як традиційні критерії видового розподілу прав людини в цілому, так і своєрідні ознаки, притаманні власне інформаційним правам людини. Запропоновано виділяти такі види інформаційних прав людини: права і свободи; права людини і громадянина; інформаційні за формою і за змістом; першого, другого, третього покоління; громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні; негативні і позитивні; активні і пасивні; індивідуальні і колективні; юридично визначені і невизначені; концептуальні і конкретні; фундаментальні й інструментальні; первинні і похідні; процесуальні. Окремо акцентовано увагу на поліаспектній дуальності функціонального значення інформаційних прав людини. Прикладами стали положення міжнародних стандартів прав людини та законодавства України, які відображають такі права.

Біографія автора

О.О. ТИХОМИРОВ , доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy. URL: https://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2019/june/tradoc_157920.pdf

Селезньова О.М. Інформаційні права: теоретичні та системні положення. Інформація і право. № 3(30)/2019. С. 9-15.

Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття “інформаційні права людини”. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 2. С. 155-159.

Ткачук Н.І. Інформаційні права і свободи людини і громадянина в Україні: визначення термінів, співвідношення понять. Інформація і право. № 2(25)/2018. С. 17-30.

Марущак А.І. Визначення поняття “інформаційні права людини”. Інформація і право. № 2(2)/2011. С. 21-26.

Калюжний К.Р. Сутність інформаційних прав людини в науці інформаційного права. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2012. № 4. С. 55-58.

Загальна теорія права: підручник; за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.

Данільян О.Г., Дзьобань О.П. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідомлення. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 2017. № 1 (32). С. 5-15.

Тихомиров О.О. Інформаційні права людини: генераційний підхід.: зб. матер. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави, у 2 ч., м. Київ, 19 берез. 2015 р. Київ: Наук-вид. відділ НА СБ України, 2015. Ч. 1. С. 158-162.

Солодка О.М. Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України. Інформація і право. № 3(15)/2015. С. 36-42.

Стратегія кібербезпеки України”: Указ Президента від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text

Іванків І. Права людства: монографія. Київ: Ваіте, 2020. 158 с.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016. Рp. 1-88). URL: https://gdpr.eu/tag/gdpr; Сучасні правові стандарти Євросоюзу у сфері захисту персональних даних / І. Майстренко – переклад з англ.; В. Брижко – переклад з англ. та редагування тексту. – (НДІ інформатики і права НАПрН України). Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 177 с

Declaration on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society. May, 13, 2005. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805da1a0

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті