Європейські принципи партисипативної демократії та їх впровадження в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254340

Ключові слова:

громадська експертиза, діалог, партнерство, принципи, реформи, участь.

Анотація

В даній статті досліджується питання впровадження на європейському рівні принципів, які регулюють питання участі громадян у вирішенні державних справ та у прийнятті державних рішень, насамперед на місцевому рівні. Розглядаються основні акти Європейського Союзу, якими зазначені принципи впроваджуються у життя для громадян Союзу, і які спрямовані на активізацію участі громадян у вирішенні актуальних питань суспільства. Робиться короткий аналіз стану аналогічного законодавства в Україні та надається оцінка його ефективності.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ , заступник керівника наукового центру ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 03.12.2021).

Participatory Democracy or participant Democracy. URL: https://www.dictionary.com/browse/ participatory-democracy (дата звернення: 03.12.2021). Flacks Richard. On the Uses of Participatory Democracy / Richard Flacks In Dissent. 1966. November. No 13. P. 701-708. Reprinted in The American Left. Edited by Loren Baritz. Р. 397-405.

Посібник з розвитку громад: практичний порадник для небайдужих / кол. авт.: Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова та ін. Київ, 2007. 458 с.

Рекомендація Rec(2001) 19 Комітету Міністрів Ради Європи “Про участь громадян у місцевому публічному житті”: ухвалено Комітетом Міністрів на 776-му засіданні заступників міністрів від 6 грудня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_739#Text (дата звернення: 03.12.2021).

Рекомендація Конгресу місцевих і регіональних влад Європи 113 (2002) про відносини між громадськістю, місцевою радою й виконавчою владою в місцевій демократії (інституційні рамки місцевої демократії) від 4 червня 2002 року. URL: https://rm.coe.int/relations-between-the-public-the-local-assembly-and-the-executive-in-l/16807191c1 (дата звернення: 12.12.2021).

Рекомендації Конгресу місцевих і регіональних влад Європи 139 (2003) про неурядові організації і місцеву та регіональну демократію від 26 листопада 2003 року. URL: https://rm. coe.int/-139-2003-1-/168071a5c2 (дата звернення: 16.12.2021).

Рекомендація Конгресу місцевих і регіональних влад Європи 182 (2005) про участь громадськості у справах місцевого значення і виборах від 17 травня 2005 року. URL: https://rm. coe.int/public-participation-in-local-affairs-and-elections-rapporteur-a-knape/168071884e (дата звернення: 17.12.2021).

Додатковий протокол до Європейської Хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади від 16 листопада 2009 року. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_946#Text (дата звернення: 18.12.2021).

Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень: Конференція міжнародних неурядових організацій Ради Європи, CONF/PLE(2009)CODE1, ухвалено 1 жовтня 2009 року. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM Content? documentId=09000016802eed5c (дата звернення: 24.12.2021).

Проект “Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні”: підсумки та результати. Вісник Асоціації міст України. 2018. № 153. URL: https://www. auc.org.ua/sites/default/files/library/153nor_small1.pdf (дата звернення: 22.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-22

Номер

Розділ

Статті