Міграційний режим перебування іноземних громадян і осіб без громадянства на території України: стан і перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).249385

Ключові слова:

міграційне право, міграційний режим, іноземний громадянин, міграційний процес, державне регулювання, міграційна політика

Анотація

У статті на основі аналізу поняття, змісту і сутності міграційного режиму перебування іноземних громадян і осіб без громадянства на території України і його основних елементів доводиться необхідність розробки і ухвалення закону “Про міграційну політику України”.

Біографія автора

В.В. БЄЛЄВЦЕВА , завідувач наукової лабораторії права міжнародної безпеки та протидії злочинам проти миру і безпеки людства НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Стратегія міграційної політики України на період до 2025 року: Закон України від 12.07.17 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80

URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1116

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р.; із змінами URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про державний кордон України: Закон України від 4.11.91 р. № 1777-XII; із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті