Перші кроки відновлення роботи органів юстиції на визволеній від нацистів території України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).249383

Ключові слова:

війна, окупація, евакуація, юстиція, судочинство, суд, трибунал

Анотація

У статті досліджуються перші кроки відновлення роботи органів юстиції після звільнення окупованих територій України у 1943 – 1944 рр. Спираючись на унікальні архівні документи, висвітлюються особливості діяльності цих органів, аналізуються організаційно-функціональні питання, зокрема і вирішення кадрової проблеми в особливих умовах воєнного часу, наближеності лінії фронту та бойових дій на головному театрі Другої світової війни.

Біографії авторів

М.В. БЕЛАНЮК , в.о. ученого секретаря НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат юридичних наук

Т.В. ВРОНСЬКА , головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор історичних наук

Посилання

Сусло Д.С. Історія суду Радянської України (1917 – 1967 рр.): монографія. Київ: Вид-во Київського університету, 1968. 236 с.; Копиленко О.Л., Гончаренко В.Д., Зайчук О.В., Становлення і розвиток Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. 2003. № 1. С. 2-11.; Потильчак Б.О. Кадрове забезпечення діяльності Верховного Суду Української РСР у 1943 – 1945 рр. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия “Юридические науки”. Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадського, 2013. Т. 26 (65). № 2-1 (Ч. 1). С. 106-115.

Державний архів Російської Федерації. Ф. 9492. Оп.1. Спр. 298. Арк. 31.

Потильчак Б.О. Верховний суд УРСР у 1944 – 1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія “Економіка і право”. 2014. Вип. 25. С. 127-137.

ДАРФ. Ф. 9492. Оп.1. Спр. 479.

ДАРФ. Ф. 9492. Оп.1. Спр. 452.

Історія прокуратури Сумської області. URL: //www.prokuratura.sumy.ua/Inf/4.html

ДАРФ. Ф. 9492. Оп.1. Спр. 497.

Центральний архів громадських об’єднань України. Ф.1. Оп. 23. Спр. 918.

Вєтров І. Репресивні методи забезпечення робочою силою вугільної промисловості УРСР (1943 – 1945 рр.). URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11396/1/Vetrov.pdf

Постановление Наркомюста и отчет о работе Верховного суда УССР (17 июля 1944 г. – 19 июля 1944 г.). Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 1371.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 1364.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті