Від “інформаційного суспільства” до “інформаційної безпеки”: до проблеми концептуалізації сутності понять

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).249379

Ключові слова:

інформаційне суспільство, постіндустріальне суспільство, інформація, інформаційна безпека, інформаційні технології

Анотація

У статті зроблена спроба більш детального заглиблення у проблематику інформаційного суспільства та інформаційної безпеки на основі основоположних праць найбільш яскравих дослідників даної галузі знань. Обґрунтовується, що подальший безпечний розвиток і застосування інформаційних технологій з метою забезпечення динамічної рівноваги суспільної еволюції вимагає посилення уваги до проблеми інформаційної безпеки.

Біографії авторів

О.П. ДЗЬОБАНЬ , головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор філософських наук, професор

С.Б. ЖДАНЕНКО , доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Дзьобань О.П., Кальницький Е.А. Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія “Філософія, філософія права, політологія, соціологія“. 2013. Вип. 5 (19). С. 3-15.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії. Правова інформатика. № 1(41)/2014. С. 3-11.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва: Academia, 1999. 956 с.

Тоффлер Э. Третья волна. Москва: АСТ, 1999. 794 с.

Дайзард У. Наступление информационного века. Новая технократическая волна на Западе. Москва: Прогресс, 1986. С. 343-356.

Кан Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный. Новая технократическая волна на Западе. Москва: Мысль, 1986. С. 169-206.

Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики. Новая технократическая волна на Западе. Москва: Мысль, 1986. С. 393- 421.

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. Москва: Научный мир, 1998. 204 с.

Masuda Y. The information society as post-industrial society. Washington: World Future Society, 1983. 171 р.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Bell D. The third technological revolution and its possible socioeconomic consequences. Dissent. New York, 1989. Vol. 367. № 2. P. 165-172.

Hayashi Y. Johoka shakai: Hado na shakai kara sofuto na shakai. Tokyo: Feo, 1969. 189 р.

Roszak T. The Cult of Information. The Folklore of computers and the True Art of Thinking. New York: Pantheon Books, 2000. 764 с.

Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума: информационный империализм. Москва: Политиздат, 1988. 271 с.

Моисеев Н.Н. Информационное общество как этап новейшей истории. Свободная мысль. 1996. № 1. С. 81-83.

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. Москва: ВЛАДОС, 1994. 334 с.

Боряк Г. Інформаційна інфраструктура суспільства й ретроспективні документальні ресурси (інтеграційні підходи та археографічна діяльність). Бібліотечний вісник. 1996. № 4. С. 3-8.

Бабич В. Бібліотека. Інформація. Суспільство. Бібліотечний вісник. 1999. № 1. С. 43-45.

Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. До проблеми морально-етичних аспектів інформаційного суспільства. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія “Філософія, філософія права, політологія, соціологія”. 2013. Вип. 5 (19). С. 104-114.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс. Інформація і право. № 1(10)/2014. С. 16-25.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Людина в інформаційному суспільстві: проблема моральної ідентифікації. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія “Філософія”. 2019. № 1 (40). С. 8-20.

Манжуева О.М. Феномен информационной безопасности: сущность и особенности: дис. ...д-ра филос. наук. Улан-Удэ, 2015. 383 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті