Національна інтегрована система нормативно-правових актів: реальність і можливості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).249372

Ключові слова:

веб-сайти, національна інтегрована система, нормативно-правові акти, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, право

Анотація

В даній статті досліджуються питання стану функціонування веб-сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні; правове регулювання їхнього наповнення інформацією та їхньої структури; стан передумов для створення в Україні національної інтегрованої системи нормативно-правових актів; перспективи на майбутнє.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ , завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Пігарєв Ю.Б., Дрешпак В.М., Куспляк І.С. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. Київ, 2017. Ч. 11: Доступ до публічної інформації. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2017. 60 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі (інформаційно-аналітична довідка). URL: https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/774 (дата звернення: 30.04.2019).

Оцінка та розвиток інституційної спроможності органів державної влади Європейського Союзу та його країн-членів щодо виконання покладених на них завдань. URL: http://www.cpk. org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=866&Itemid=34 (дата звернення: 30.04.2019).

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.04 р. № 1629-IV. Відомості Верховної Рад України. 2004. № 29. Ст. 367.

Корж І.Ф. Веб-сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування: механізми доступу до публічної інформації. Інформація і право. № 2(25)/2018. С. 9-16.

Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.02 р. № 3. Урядовий кур’єр. 2002. № 11.

Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31.07.00 р. № 928/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 31. Ст. 1300.

Окинавская хартия глобального информационного общества от 22 червня 2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_163 (дата звернення: 06.05.2019).

Резолюция 60/45, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, “Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности” (по докладу Первого комитета (А/60/452) от 08 грудня 2005 г.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e45 (дата звернення: 06.05.2019).

Марущак А.І. Інформаційне право: доступ до інформації: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2007. 532 с.

Багмет М.О. Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні. Т. 2. Миколаїв: МДГУ, 2006. 292 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті