Матеріальна відповідальність у сфері державної охорони України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249367

Ключові слова:

державна охорона, військовослужбовці, інститут матеріальної відповідальності, коефіцієнт кратності, цивільні особи

Анотація

В даній статті, на основі сучасних правових підходів регулювання правових відносин в процесі становлення України як правової держави, її інтегрування в європейську спільноту, здійснення реформування державних структур, досліджується питання стану функціонування нинішнього інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців Управління державної охорони України, акцентується увага на існуючих недоліках функціонування даного виду юридичної відповідальності.

Біографія автора

В.О. ПШЕНИЧНИЙ , аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України

аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України

Посилання

Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти. – (Міжпарламентський союз/Женевський центр демократичного контролю за збройними силами). Інтертехнологія. Київ, 2003. С.23.

Трудове право України: підручник / за ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чернишової. Київ: Знання, 2001. 564 с.

Корж І.Ф. Проблеми функціонування інституту матеріальної відповідальності у сфері національної безпеки. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Вип. 48. С. 189-196.

Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі: Закон України від 03.10.19 р. № 160-IX. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/160-20#Text (дата звернення: 27.01.2021).

Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: Постанова Верховної Ради України від 23.06.95 р. № 243/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.01.2021).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254 к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.98 р. № 160/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2 %D1%80#Text (дата звернення: 27.01.2021).

Про затвердження переліку озброєння, зброї та боєприпасів до неї, нестача або розкрадання яких відшкодовується винними особами у кратному співвідношенні до їх вартості: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.20 р. № 604. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/604-2020-%D0%BF#n9 (дата звернення: 27.01.2021).

Про державну службу: Закон України від 10.12.15 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення: 27.01.2021).

Про затвердження Кодексу законів про працю України: Закон України від 10.12.91 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08#Text (дата звернення: 27.01.2021).

Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 06.06.95 р. № 217/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217/95-%D0%B2%D1%80#Tex (дата звернення: 29.01.2021).

Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті