Правове регулювання управління персоналом в судовій системі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249363

Ключові слова:

судова система, персонал, управління персоналом, суд

Анотація

У статті розглянуто проблеми організаційно-правового регулювання процедур кадрового забезпечення та організації діяльності судів всіх спеціалізацій із урахуванням курсу України на цифровізацію державних послуг. Запропоновано розробити сучасну модель управління персоналом в судах різних спеціалізацій з урахуванням трансформації суспільних відносин із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Біографії авторів

Я.О. УСЕНКО , начальник відділу з питань персоналу управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати апарату Вищого антикорупційного суду України

начальник відділу з питань персоналу управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати апарату Вищого антикорупційного суду України

О.В. КОСТЕНКО , завідувач наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового  центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук

Посилання

Прo судoустрій і стaтус суддів: Зaкoн Укрaїни від 02.06.16 р. № 1402-VIII. Дата оновлення: 16.06.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 03.07.2021).

Веснин В.Р. Упрaвление персoнaлoм. Теoрия и практика. Мoсквa: Прoспект, 2009. 239 с.

Єрьоменко В.В., Кононенко В.А., Швець Н.М. Правове регулювання управління персоналом: навч.-метод. матеріали. Харків: НЮУ, 2019. 57 с.

Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг: Указ Президента України від 29.07.19 р. № 558/2019. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/5582019-28853

Концепція побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи Ради суддів України: рішення від 22.11.19 р. № 97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v00974 14-19#n9 (дата звернення: 05.07.2021).

Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.19 р. № 650. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/650-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.02.2021).

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2020. 128 с.

В українських судах використовуватимуть штучний інтелект: громадська медіа-платформа ТМЦІНФО. URL: https://tmcinfo.com.ua/publications/2021/02/14/v-ukrajinskyh-sudah-vykorystovuvatymut-shtuchnyj-inte (дата звернення: 03.07.2021).

Шишка Н.В. Штучний інтелект в українському правосудді: правові передумови запровадження. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 143-145. URL: http://ls ej.org.ua/3_2021/37.pdf

Дмитро Шаповал. Які проблеми може вирішити штучний інтелект в Україні. Юридична газета. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yaki-problemi-mozhe-virishiti-sht uchniy-intelekt-v-ukrayini.html.

Костенко О.В. Правова відповідальність та ідентифікація суб’єктів і об’єктів зі штучним інтелектом (ІоТ). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. URL: http://ls ej.org.ua/1_2020/39.pdf.

Кoлoт А.М. Мoтивaція персoнaлу: підручник. Київ: КНЕУ, 2002. 337 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті