Договірно-правове регулювання збереження результатів наукових досліджень у конфіденційності та використання такої інформації при проведенні досліджень і розробок: досвід ЄС та країн світу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249362

Ключові слова:

договори у сфері проведення наукових досліджень та розробок, договори щодо нерозкриття інформації (договори зі збереження конфіденційності)

Анотація

У статті аналізується категорія договорів у сфері проведення наукових досліджень – договори щодо нерозкриття інформації (договори зі збереження конфіденційності), надаються приклади таких договорів при проведенні досліджень з різними джерелами фінансування. Окремо розглянуто формулювання положень щодо конфіденційності в загальних угодах на проведення досліджень і розробокпорівнюється практика застосування в ЄС та країнах світу. Розглянуто вимоги щодо врегулювання питань охорони прав інтелектуальної власності саме в аспекті дотримання конфіденційності і розподілу прав на використання отриманої інформації та наданні прав доступу до такої інформації третім особа. Запропоновано аспекти, які слід включити до подібних видів договорів в Україні.

Біографія автора

К.С. ШАХБАЗЯН , учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Капіца Ю.М. Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах з проведення досліджень та розробок між університетами, науковими установами та підприємствами в державах-членах ЄС та України: матеріали науково-практичної конференції Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, м. Київ, 26 квіт. 2019 р. Київ, НТУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. С. 14-19.

Махновський Д.С. Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР у нових незалежних державах: матеріали науково-практичної конференції Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, м. Київ, 26 квіт. 2019 р. Київ, НТУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. С. 100-103.

Кравченко О.М. Адміністративно-правові засади охорони комерційної таємниці в Україні. – (Кваліфікаційна наукова робота на здобуття ступеню кандидата наук). Київ, 2019. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/kravchenko_o.m._disertaciya_.pdf

Сляднєва Г.О. Правове регулювання передачі комерційної таємниці в договірних відносинах. Університетські наукові записки. 2005. № 3(15). С. 163-169. URL: http://old.univer. km.ua/visnyk/819.pdf

Кодинець А.О. Договір про конфіденцінйність: істотні умови та особливості регулювання. Право і суспільство. 2018. № 2. С. 72-77.

Стародуб І. Угода про конфіденційність. Хто підписує? Юридична газета он-лайн: URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ugoda-pro-konfidenciynist-hto-pidpisue.html

Кохан А. Угода про конфіденційність (NDA): як це працює та чи працює в Україні? Юрист та Закон. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012622

Мельниченко А. Навіщо укладати угоду про конфіденційність? URL: https://bargen. com.ua/2020/12/14/navishcho-ukladati-ugodu-pro-konfidencijnist

Яновський Г. Дoгoвори про конфіденційність, нерозголошення, NDA. URL: https://zkg. ua/dohovory-pro-konfidentsijnist-nerozholoshennya-nda

Христинченко Н.П. Міжнародний досвід організації наукової діяльності на прикладі США та Німеччини. Наше право. 2014. № 6. С. 17-21.

Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013 (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri =CELEX:32021R0695

General Model Grant Agreement of the Horizon Europe Programme (HORIZON)& EURATOM Research and Training Program (Multi&Mono). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opp ortunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-eurat om_en.pdf

DESCA Consortium Agreement. URL: https://www.desca-agreement.eu/fileadmin/user_upl oad/Desca/DESCA2020_v1.2_March_2016_with_elucidations.pdf

Federal Ministry of Economics and Technology (BWMi), Sample Agreements for research and development cooperation - Guidelines for cooperation between the academics sector and industry, second edition, April 2010. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/sample-agreem ents-for-research-and-development-cooperation.html (03.2019)

Intellectual property Agreement Guide (IPAG) Model Contracts. URL: https://www.ipag. at/en/model-contracts

UK IP Office -Non-disclosure agreements - GOV.UK. URL: //www.gov.uk

GOV.UK. Guidance on University and business collaboration agreements: model heads of terms agreements. URL: https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-colla boration-agreements-model-heads-of-terms-agreements

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09

Номер

Розділ

Статті